​​
 
 
en_US
en
off
Mobile View
Desktop View
 
PreviousNext
 • HUNGAR

  elaqe
  15406


  TURAN MƏNƏVİ BİRLİYİ TÖVSİYƏ EDİR.
  Bu gün sosial şəbəkə imkan yaradır ki, Türk Xalqlarının birliyini arzu edən, hər bir Türk övladı, biri - biri ilə əlaqə qursun. Bunu dəyərləndirib və bilməliyik ki, gündəlik fəaliyyətimizin əsas istiqaməti, türk xalqlarının birliyinə xidmətdir. Bu xidmətin mahiyyəti isə bizim qura biləcəyimiz təşkilata bağlı bir məsələdir. Belə bir təşkilat dünyada mövcud olan bu günki siyasi mühiti nəzərə alaraq, şəffaf bir ortama sahib olmalıdır. Ona görə ki, türk xalqının birliyi, dünyda kimdən isə üstün olmağa deyil, kimlər iləsə bərabər hüquqlu olmağa xidmət edəcək bir istəkdir. Belə bir təşkilat Turan Mənəvi Birliyinin, elan etdiy İşçi Heyyət (KAANLIK) olmalıdır və var. Ona görə ki, burada toplanan 35 nəfərdən ibarət olan, ziyalılarımızın əksəriyyəti, türk dünyasının siyasi aləmində fəaliyyəti olan, dünya ictimayyəti nin tanıdığı insanlarımız və bir neçə nəfər gənc nəslimizin nümayəndələridir.
  Bu gün internetdə fəaliyyət göstərən, hər bir Türk millətçisi özünün ümdə vəzifəsi saymalıdır ki. mövcud müstəqil Türk dövlətlərinin Ölkə Prezidentlərindən xahiş və yeri gələrsə tələb etmlidir ki, xalqımızın birliyinə xidmət edən bu təşkilata, beynəlxalq standartlara uyğun maddi və mənəvi dəstək olsunlar. 
  TMB. KAANLIK.
  14.01.2016.
  ["TMD" Turan Menevi Dovleti.'in fotoğrafı.]
  1.400 kişiye erişildi


  Ey sevimli Türk xalqı.
  Bu gün ERGENEKON, BAHAR, NOVRUZ bayramını, təbrik etməklə bərabər, qeyd etmək istəyirəm ki, sən bir millət olaraq, yer üzündə Skif, Şumer, Hun, Türk mədəniyəti adında tanınan, insanlıq tarixində xüsusi yeri olan bir mədəniyyətin yaradıcısısan. Sən bu gün dünyada Oğuz, Kıpçak, Fino-Uqor tayfalarının varlığı olan Türk milləti adında tanınır və dünya mədəniyyətinə töhfə verirsən.
  Turan Mənəvi Birliyi Kağanlığı, bu əziz bayram (15-23) mart 2016-cı il münasibəti ilə səni təbrik edib hər bir övladına uğurlu gələcək arzulayır. Uca Tanrı səni qorusun Türk Milləti! AMİN!
  Turan Mənəvi Birliyinin Kağanlığı.
  15.03.2016. ( sayıt: HUNGAR.NET ) 
  =============TÜRKİYE=============
  Ey sevgili Türk halkı.
  Bugün Ergenekon, BAHAR, NEVRUZ bayramını, tebrik etmekle beraber, belirtmek isterim ki, sen bir millet olarak, yeryüzünde İskit, Sümer, Hun, Türk Medeniyeti adında tanınan, insanlık tarihinde özel yeri olan bir kültürün yaratıcısı. Artık bugün dünyada Oğuz, Kıpçak, Fino-Ugor kavimlerinin varlığı olan Türk milleti adında tanınan ve dünya kültürüne katkı veriyorsun.
  Turan Manevi Birliği Kağanlığı, bu aziz bayram (15-23) Mart 2016 yıl münasebetiyle seni tebrik edip her evladına başarılı gelecek istiyor. Yüce Tanrı seni korusun Türk Milleti! AMİN!
  Turan Manevi Birliği Kağanlığı.
  15.03.2016. (Sayıt: HUNGAR.NET)

    ƏZİZ DOSTLAR,   SİZƏ MƏLUMAT VERİM Kİ,...

      ------ -- - --  -- - - -- - - - - - - - -  --  - -- - - - - -- -- - -  -

    Azərbaycanda keçirilən 1-ci Avropa İdman Oyunları ilə bağlı, ölkəmizə güclü turist axını var və bunların sırasında, mənim dəyər verdiyim, şəxsən tanıdığım ziyalılar da,  az deyil. Fürsət olduqca bu adamlarla səmimi görüşlərim, telefon danışıqlarım və çay süfrəsi ətrafına toplanaraq, fikir və mülahizələrimizi paylaşma saatlarımız da, olur.

   Bütün bunları ümumiləşdirib, əsas nədən danışırıq, sualı ortaya gələndə, onu vurğulamağı əsas sayıram ki, hamımızın müqəddəs arzusu bu olur ki, Türk (Fino-Uqor, Kıpçak, Oğuz) Millətinin birliyinə xidmət edən, Turan Mənəvi Dövlətinin (TMD) yaranmasını təmin edən proqramın, həm də kütləvi olmasına çalışmaq lazımdır.

     Bu məqsədlə; 1.- Türk dünyada və eləcə də, dünyada fəaliyyət göstərən türk jurnalistlər, mümkün olduğu qədər,  Turan Mənəvi Dövlətinin (TMD) yaranmasını gündəlik işinin əsası sayan, Turan Mənəvi Birliyinin (TMB) məqsəd və vəzifəsini təbliğ edən, yazılarla çıxış etsinlər. 2. - TMB-nin İşçi heyyətinin (kağanlığın) tərkibinə, Monqolstandan, Hunqaryadan, Filandiyadan, Estoniyadan siyasi-mənəvi potensialı yüksək olan ziyalılarımız da, əlavə edilsin. 3. - TMB-in işçi heyyətinin (kağanlığın) üzvüləri, yaşadıqları ölkənin başçılarına, vətəndaş təşəbüsü olaraq təklif etsin ki,  həmin ölkədə,  Türk Xalqlarının intiqrasiyasını təmin edəcək, komitə təsis etsin.  O komitənin idarə olunmasını, TMB-in həmin ölkədən olan işci heyətindən, Ölkə Prezidenti məsləhət bildiyi birinə həvalə etsin.

   Qeyd;  söhbətlərdə o da vurğulanır ki, TMB-in İşçi Heyyətinin tam tərkibdə, yaxın bir zamanda, müstəqil Türk Dövlətlərinin birində toplantı keçirməsi də vacibdir və bunu Beynəlxalq standartlara uyğun, yəni toplantı keçiriləcək ölkənin Başçısı  dəstək verməklə, həll edilməlidir.

  Hörmətlə. R. Turabhanoğlu.

  Bakı şəh: 21.06.2015

  Türk xalqlarının birliyini ürəkdən istəyən hər kəsə,  müstəqil türk dövlətlərinin siyasi sahədə çalışan məmurlarına.

    Türk xalqlarının birliyinə nail olmağın yeganə və alternativsiz yolu bu gün Turan Mənəvi Dövlətini qura bilmək bacarığımıza bağlı bir məsələdir.  Bu müstəqil türk dövlətlərinin Ölkə Prezidentlərinin ümdə vəzifəsidir. Ölkə Prezidentlərinin bəzilərini bu yoldan, kənara çəkmək məqsədi ilə, onlara düzgün informasiya çatdırmağa, bu sahəyə cavabdeh məmurlar bilməlidir ki, ayrı-ayrı idarə strukturlarınin yaradılması yalnız və yalnız sözdən başqa bir şey ola bilməz. Bu ötən illərin təcrübəsində tam olaraq özünü göstərdi və təsdiq etdi.

  Hörmətlə: Rafiq Turabxanoğlu.

  25.08.2015


                                       S E Ç İ M.


  SİVİLİZASİYAYA MEYİL ETMƏK. ÜMDƏ BİR VƏZİFƏ OLARAQ

                                    GÜNDƏMƏ GƏLİR. 
  Dünyada hər bir insan, yaranışdan ölənə qədər, bu və ya başqa şəkildə bir yaşam mücadiləsi içində olur. Bu mücadilə forma və məzmun baxımından əsasən iki istiqamətdə olur. Şərti olaraq birinə xəyali, yəni iluziya mücadilə forması, digərinə isə real, yəni həqiqəti əks etdirən mücadilə forması deyək. İlk baxışda adi görünən bu proses, əslində çox mürəkkəb psixaloji bir seçimdir. Fikirimiz daha anlaşıqlı olsun deyə, qardaş Türkiyə respubilkasında, Osmanlı imperyasının çöküşündən sonra gedən siyasi proseslərə, daha doğrusu edilən siyasi- mənəvi mücadiləyə, ötəri bir nəzər yetirək. Mustafa Kamal Ata-Türklə bağlı olan bu mücadilənin kökündə, sivil dünyaya intiqrasiya prosesi dayanır. Baxmayaraq ki, Türkiyə Cumhuriyəti vətəndaşlarının çoxluğu, belə dərin siyasi çevrilməyə hzır deyildilər. Odur ki, idarə etmədə əsas üstünlüyü hökumət, hərbi amirlik metodu üzərində qurmağa məcbur oldu. Bu həm də sözün həqiqi mənasında böyük bir eksperement (təcrübə) idi. Bu təcrübə Turqut Ozalın Cumhur başqanlığı dövründə öz kulminatsiya dövrünə çatdı. Sivil dunyanın siyasi insitutlarının hesablamalarına görə, ötən bu illər ərzində Türkiyə ziyalılarının cəmi 15-20 % sözün həqiqi mənasında Ata-türkcü kimi formalaşa bildi. Yani bu qədər türkiyə ziyalısı sivil dünyaya intiqrasiyanı özünə seçim edə bildi. Yerdə qalan 80-85% faiz ziyalı, yalnız sözdə ata-türkçüyəm desədə əslində dini-mühavizəkar bir düşüncə sahibləri olaraq qaldı. Bu fərqli reallıq, sivil dünyanın söz sahiblərini məcbur etdi ki, Türkiyə cumhuriyyətinin siyasi gündəminə elə bir qüvvə gətirilsin ki, ölkədə olan mövcud siyasi boşluğu həmin qüvvə kompensasiya edə bilsin. Bu siyasi qüvvə mövcud hakim partiya sayılan AKP oldu. AKP-nin hakimiyyəti dönəmində gözlənilməz bir proses gedir, Atat-türkçü, yəni sivil dünyaya, intiqrasiyaya meyilli ziyalıların, sayı durmadan artır və hazırda bu artım, ümumi ziyalının 20-30% təşgil edir. Təbii ki, Türkiyədə baş verən bu hadisə, digər müstəqil Türk Cumhuriyyət lərdə, olan ziyalılara təsirsiz ötüşmür. Yəni ümumən dünyada Türk ziyalısı bu gün, mühafizəkarlıq dan, sivil dünyay intiqrasiya ya daha meyili bir mövqey nümayiş etdirir.

  RAFİQ TURABXANOĞLU. 
  13.01.2016.


       HÖRMƏTLİ  DOSTLAR.
   İslam Dövlətləri başçılarının, 13-14 aprel 2016 tarixli, İstanbul zirvə toplantısı başa çatsa da, onun məqsəd və məramı barədə hələ çox açıqlamalar olacaq.  Məni əsasən iki suala dolğun cavab  maraqlandırır.
      1. İslam dini bu gün, qərbdə fəaliyyət göstərən Xristian dini kimi, demokratik idarəçiliyə dəstək verə bilərmi,  tapşırığına qulluq ediləcək?
     2. İslam dini bu gün, islam dövlətlərində mövcud idarəçəlik sıstemini daha da avtokrat idarəçilik sisteminə apara bilərmi, tapşırığına qulluq ediləcək?
  İstanbul toplantısının, ana xətində bu iki suala cavab, öz həllini gözləyir. Bu toplantının bu iki sualdan hansının həllinə üstünlük verdiyini, mən şəxsən özüm üçün aydınlaşdıra bilmədim deyə, əziz internet dostlarım sizlərlə müzakirə etmək qərarına gəldim. Yəni siz necə düşünürsünüz?
   Hörmət ilə: Rafiq Turabxanoğlu. (15.04.2016)
  hitt://hungar.net


  Türkiye türkcesinde.
  Sayın dostlar.
   İslam Devletleri başkanlarının, 13-14 Nisan 2016 tarihli, İstanbul zirvesi sona ulaşırsa da, onun amacı ve meramı hakkında henüz çok açıklamalarda olacak. Beni esasen iki soruya dolgun cevap ilgilendiriyor.
      1. İslam dini bugün, batıda faaliyet gösteren Hıristiyan dini gibi, demokratik yönetime destek verebilir mi, görev kulluk edilecek?
     2. İslam dini bugün, islam devletlerinde mevcut idarəçəlik sistemini daha da otokratik yönetim sistemine götürebilir mi, görev kulluk edilecek?
  İstanbul toplantısının, ana xetinde bu iki soruya cevap, çözüm bekliyor. Bu toplantının bu iki sorudan hangisinin çözümüne öncelik verdiğini, ben şahsen kendim için tesbit bilmedim diye, aziz internet dostlarım sizlerle tartışmak karar verdim. Yani siz nasıl düşünürsünüz?
   Saygı ile: Refik Turabxanoğlu. (15.04.2016)
  Hitt: //hungar.net


  BU FİKİRLƏ BAĞLI BİR POLEMİKA.

  Ayaz Mütəllibov, Azərbaycanın talehini, bütün istəklərdən üstün tuta bilən bir siyasi xadimimiz, ilk ölkə Prezdentimiz və bu gün də Turan Mənəvi Birliyinin Xaqanlığında təmsil olunmaqla Türk dünyasının aparıcı liderlərindən biridir. 
  Xalqımızın istiqlalına və bütövlüyünə özünü hamımızdan artıq cavabdeh sayan və buna haqqı olan şəxsiyyətimiz 
  “Dağlıq Qarabağda rus sülhməramlılarının yerləşdirilməsini təhlükəli saymır, Qarabağın birdəfəlik itirilməsi kimi qiymətləndirmirəm. Əksinə çalışmaq lazımdır ki, işğal altında olan rayonlarımız mümkün qədər tez geri qayıtsın”. belə deyirsə, deməli ətrafımızda cərəyan edən bu günkü siyasi hadısələrə daha dərindən nüfuz etməyi gündəlik vəzifəmiz saymalıyıq.

  Rafiq Turabxanoğlu

  15.04.2016.

  Nureddin Xoca ???????

  Xan Colqala RUSYA ƏZƏLİ VƏ ƏBƏDİ DÜŞMƏNDİ BİZƏ . QURTARIN BU YALTAQ YALAQ DANIŞIQLARI . 250 İLDİ RUSYANIN BAŞIMIZA AÇMADIĞI OYUN QALMAYIB . LƏNƏT OLSUN RUSA VƏ RUS DÖVLƏTİNƏ .

  Rafiq Turabxanoğlu Abdullayev Colqala muellim deyirsen yani bu oten 250 ilde bu xalqin hec Sizin kimi igidleri olmyib? Olub ay bala ozude cox olub. Mesele hell edilmir.... Bax bu hell edilmelidir. Problem budur..........

  Magsad Oğuz Adil mütəllibov Qarabağda rus "sülhməramlıların" Azərbaycan ücün təhlükəli hesab etmirsə bu onun nə qədər siyasətdən savadsız olduğunu göstərir.

  liderlik hara mütəlimov hara..
  adamı güldürməyin..
  həmdə Turan mənəvi birliyində təmsulci..
  bir ruspərəst necə Turancı ola bilər..?
  təbiətin doğasına aykırıdır..

  Rafiq Turabxanoglu Əziə dostlar kamil xalqlar üçün, artəq ötən əsrin 1960-cı illərindən başlayaraq Liderlik ümum milli strategiya sayılır və bunu mən belə də qəbul edirəm. Yəni fərdi liderlik arxa plana keçir və bunun tutarlı səbəbləri var. Bəli dünya siyasi mühütündə daha çox təcrübəsi olan insanlara hər zaman ehtiyac var və bu insanlardan tələb, ədalətli idarəçilik mexanizmi qurmaqdır. Baş kəsmək,qurunun oduna yaşın yanmasına biganə qala bilmək, Liderlik deyil. Ən ağır məqamda Azərbaycanın ilk prezidenti olmaq məhsuliyyətini o dövürdə üzərinə götürən Ayaz Mütəllibov xalqımızın çox dəyərli bir şəxsiyyətidir. Bunu özünü Azərbaycanlı ziyalısı sayan hər bir fərdimiz bilməli və qiymətləndirməlidir. Azərbaycanən ən yüksək idarəçilik vəzifəsini tutmuş hər kəsə hörmət və ehtiram göstərmək hər birimizin vətəndaşlıq borcudur. YENƏ TƏKRAR EDİRƏM VƏZİFƏSİNDƏ OLN YOX, VƏZİFƏDƏ OLMUŞLARIMIZA QAYĞILI YANAŞMALIYIQ. Artıq XXİ əsirdir qardaşlar.

  Zalimxan Mammadli Xaqanım, Rusiya sülhməramlı ola bilmız, çünki sülhü pozan və bərpa olunmasını ustəməyən özüdür. Zəngəzuru yada salmaq yetərlidir.

  Rafiq Turabxanoğlu Abdullayev Zəlimxan bəy rusuyanın kimliyi aydındır. biz də dövlət vəzifəsində olmayan adamlarımıza sayğılı yanaşmalıyıq. Əlbəttəəlimizi turan daşının altına qoymaq istəyiriksə.

  Zalimxan Mammadli Onun şəxsiyyətinə hörmətlə yanaşıram. Amma fikri çox xatalıdı. Rusiya qoşunlarının hansı adla olursa ölkəmizə girməsi yasaqdır.

  Rafiq Turabxanoğlu Abdullayev Bunu mənim sənin deməyinin bir ziyanı olmaz, amma dünyada tanınmış adamımızın, necə deməsini gəl müzakirə etməyək və edənlərə də gücümüz müqabilində imkan verməyək, demək istədiyim bu. BƏY DURUM BİR BALACA RUSCADIR YANİ.

  Ilgar Nasibov Ayazın bir ayağı burda biri də Heydərin yanında şərəfsizliyindən əlçəkmir.

  Nureddin Mehdixanli Zelimxan bey!
  Xaqanlar haqqi deyer,haqq ucun savashar ,haqq ucun olerdiler.
  Xaqan,oz elini-xaqanliqini ozu qorur,yad asgere teslim etmezdi!
  Xaqan az danishar,duz danishardi!
  Xaqan ferdlere deyil, ELine xidmet ederdi!
  Eli ucun yashar,Eli ucun olerdi!
  Xaqan savash meydanindan qorxub qacmaz, Savashda olmeyi sheref bilerdi!
  Xaqan esirlik,surgun qebul etmez,Ozu Oz ureyin desher,qani cole axmasin deye xanceri ureyinden cixarmaz ve belece qanini icine axidaraq heyatina son vererdi.

  Zalimxan Mammadli Eyvallah...

  Azer Quliyev Adamı Turan arzusu ilə yaşamağa peşiman etməyin.Rus köpəklərindən Turancı olmaz!!!!Rafiq bəyim sizə istirahət etmək lazimdı.

  Rafiq Turabxanoglu Bu mübahisəmizi əhmiyyətli sayıram və gücüm müqabilində çalışacam ki, emosiya deyil, ayıq yanaşma üstünlük təşgil etsin dialoqumuzda. Mübahisəyə qoşulan hər birinizə minnətdaram hətta hərdən hansısa ünvana gobud sözlər işlədilsədə belə. Yəni biz buyuq və bu realıqda varıq. Mən hər zaman bu de-fakto mövcud olub, amma de-yuro dünyanın siyasi müstəvisində layiqli yerini ala bilməyəm bu böyük Türk millətinin nədən bu vəziyyətdə olduğunu özümə sual verib, cavab tapmağa çalışmışam. Qeyd edim ki, dünyada BARIT kəşf olunana qədər Nurəddin Meytixanlı söylədiyi tərzdə yaşadıq. Yani YAĞMALAMA mədəniyyətinə ehtiyac azaldıkca biz də dönüb olduq kiçik-kiçik xalqlar. İNDİ SİYASİ MÜHÜT BİZİ MƏCBUR EDİR Kİ AYILAQ VƏ ƏTRAFIMIZA BİR NƏZƏR SALAQ. Gəlin əl-ələ verək. Alternativi yoxdur, insanları sözünə görə yox əməlinə görə qiymətləndirə bilək. Bunu da MƏN RAFİQ TURABXANOĞLU XAHİŞ EDİRƏM.

  Azer Quliyev Görünən bu ki:Azərbaycanın əsil sahibi,Midialıların yeganə varisi olan talış xalqıdir,deyən Ziya Bünyadov sağ olsa idi,o da Lider olardi.

  Azer Quliyev Mənim fikirim:Turanı vətən-Oğuz xanı dədə-babası sayan hər övladin Liderlik haqqı var.Tanrı kamilləri qorusun.Amin!

  Rafiq Turabxanoglu Türkün dünyada mövcud olan bütün az saylı xalqlara hər zaman yardımı və qayğısı olub. Çünki, türkün YARIŞI hər zaman böyük xalqlarla olub. Bu yekəxanalıqdan irəli gəlmir. Sadəcə Təbiət bu xalqı böyük xalqlardan biri yaradıb. Azər bəy biz özümüz olmalıyıq, bütün vasitələrdən istifadə edə bilib, TÜRKLÜYÜMÜZƏ QAYIDA BİLMƏLİYİK. Bunun hələ ki alternativi yoxdur.

  Azer Quliyev Bəy mən sizinlə həmişə həm fikir oldum.Slavyan-Turan və s.amma rusa qucaq acmaqı Türkcülüyə qayidış kimi qəbul etmirəm.

  Rafiq Turabxanoglu Bəy zaman başqa bir zamandır. RUS MƏSƏLƏSİ BİTMƏK ÜZƏRƏDİR. Bu təbiətin hökmüdür, Biz bir millət olaraq nə qədər mümkündür tez ÖZÜMÜZ OLA BİLMƏLİYİK. Buna yollar aramaq lazımdı. Bu da gedir sadəcə mən daha tez olmasını istəyirəm.

  Azər Quluyev. ola bilər,nazir ola bilər,lider olmaqı Tanrı türklərə qıymaz inşaAllah.

  Rafiq Turabxanoglu Azər bəy mənim Azərbaycanın Kommunistləri sırasında çox adamlarla dostluğum olub, onlardan millətimiz üçün gərəkli olanları da az olmayıb. O dəstədən Əbülrəhman Vəzirova da, Ayaz Mütəllibova da çox böyük rəğbətim olub. Ümumən mənim rəğbətim olan komunistlər heç vaxt Şəxsi mənafeyləri naminə Millətimizə xəyanət edəcək adamlar olmayıblar. GƏL ATALAR DEMİŞ - MALI, MALA QATMAYAQ.

  Nureddin Mehdixanli TANRi TURKU QORUSUN!

  Rafiq Turabxanoglu Nədənsə dəli bir inamım var ki, bu millət bir olmağa borcludur. Obyektiv olsun ya subyektiv, hər halda millətin yüz illərdir müxalifətdə olmasına son verilməlidir. Türk millətinin əllərdə oyuncaq olmasına son verilməlidir. Artıq millətin problemlərini görmürəm deməyə heç birimizin hakqı qalmayıb. Qəbul edə bilməliyik ki, - TÜRKÇÜLÜK TURANIN İDEALOGİYASIDIR.

  Nureddin Xoca Şəxsən Rafiq Turabxan oğlundan gözləmədiyim bir mövqe(((Əfsuslar olsun!

  Rafiq Turabxanoglu Hamınıza minnətdaram ki, vaxt ayırıb mənim ilə mövqey paylaşmasında iştirak edirsiniz. Təbii ki, burada şəxsi mənafeydən söhbət getmir. Ümum milli mənafeyə gəldikdə bizim bir millət olaraq yaxın tariximizi bir neçə fərqli müstəvidən baxaraq dəyərləndirməyimizə ehtiyac var. Təkcə onu qeyd edim ki, bir xalq olaraq, dünya ictimayyəti tərəfindən tanınan dövlət sərhədlərimizi belə neçə illərdir bərpa edə bilmirik. Bütün bu və buna bənzər problemlərin həlli, bizdən bir mövqeydə olmağı tələb edir. BU SİYASİ MƏSƏLƏDİR VƏ BELƏ MƏSƏLƏLƏRDƏ DÜNYADA TANINMŞ SİYASƏTÇİLƏRİMİZİN BİR ARADA OLMASINI, BİZ BİR MİLLƏT OLARAQ TƏMİN ETMƏLİYİK. Təbii ki, bunu da biz yaşlı nəsil etməlidir. BUNU EDƏCƏYİK İNANIN DOSTLAR.

  Azər Quluyev. Bəy siz nə qədər dəyişmisiniz???mali mala qatmayaq deyirsiz.amma 1990-cı ili unudursuz!Vəzirov hara türklük hara???xeyirdi rus tulalarini bəhbəhlə tərifləyirsiz???Allahsiz komunistlərdə nə kəşf etmisiniz???və yaxud sroku kecmiş malları millətə sırımaqda nədi maraq???

   Rafiq Turabxanoglu Azər bəy mənim dahi saydığım klasiklərimizdən biri heç bilirsən nə deyib: - AYRILAN QÜVVƏLƏR BİRLƏŞMƏLİDİR. MİLLƏT (VƏTƏN) BİR TORPAĞA YERLƏŞMƏLİDİR.

  15-18 aprel 2016. 

  hungar.net   (əlaqə)


  Bölgədəki siyasi olaylara münasibətim.

  Mən dəfələrlə qeyd etdim və bir daha təkrar edirəm ki, illərdi Qarabağ  adı altında gedən, bu gün baş verən hadisələrin kökündə, bizlərin bölgə xalqı olaraq çətin anlaya biləcəyimiz, amma beynəlxalq aləmdə super güclərin gərəkli saydıqları projelər həyata keçirilir. mənim şəxsən şahidi olduğum XX əsrin Kuba, Vyetnam, Əfqanstan və bir çox dünya sivilizasiyasından geridə qalmış xalqlarda baş verən hadisələrin, məntiqi davamıdır XXI əsridə sosialist düşərgəsi deyilən ərazilərdə və o cümlədən,Yaxın Şərq və bu gün Qarabağda gedən hadisələr. Bu hadisələrə hansı reaksiya verib və onun konturlarını vaxtında müəyyən edə bilməyimiz şox vacibdir. Həqiqəti olduğu kimi dərk eləməyə çalışdıqda çox vacib bir suala cavab istənilir bizdən. - Sən bir dövlət və xalq olaraq idarəçiliyın demokratik tələblərini qəbul edirsənmi? cavab bəli olduqda bunu isbat etməlisən, cavab xeyir olduqda, bəli demək səviyyəsinə çatana qədər, müxtəlif növ, təlim təzyiqlərinə məruz qalmalısan. Çox vaxt acı saydığımız bu həqiqəti qəbul edib çıxış yolu tapmaqdır hamımızın ümdə vəzifəsi. dünyanı idarə edən super gücləri aldada bilməyi düşünənlər, yanılırlar. Böyük millətlərdən düzəldilən kiçik dövlətlər ya bu projeni yerinə yetirməli ya da təkrar edirəm bu projeni yerinə yetirməlidirlər. Bunun alternativi yox.

  Rafiq Turabxanoğlu.

  30.04.2016.

  ----------------- türkiye türkcesinde----------- - - 

  Bölgedeki siyasi olaylara münasibetim.

  Ben defalarca belirttim ve bir daha tekrar ediyorum ki, yıllardır Karabağ adı altında giden, bugün yaşanan olayların kökeninde, bizlerin bölge halkı olarak zor anlayabileceğimiz, ama uluslararası alanda süper güçlerin gerekli saydıkları projelər gerçekleştirilir. benim bizzat tanık olduğum XX yüzyılın Küba, Vietnam, Efqanstan ve birçok dünya uygarlığından geride kalmış uluslarda yaşanan olayların, mantıksal uzantısıdır XXI esride sosyalist kampı denilen bölgelerde ve aynı zamanda, Orta Doğu ve bugün Karabağ'da giden olaylar. Bu olaylara hangi tepki gösterdi ve onun konturlarını zamanında belli edebilmemiz şox önemlidir. Gerçeği olduğu gibi derk elemeye çalışdıqda çok önemli bir soruya cevap isteniyor bizden. - Sen bir devlet ve halk olarak yönetimin demokratik taleplerini kabul ediyor musun? cevap evet ise bunu ispat etmelisin, cevap hayır ise, evet demek seviyesine ulaşıncaya kadar, çeşitli, eğitimli baskılarına maruz kalmalısın. Çoğu zaman acı saydığımız bu gerçeği kabul edip çözüm bulmaktır hepimizin öncelikli görevi. dünyayı yöneten süper güçleri aldatabilir bilmeyi düşünenler yanılıyorlar. Büyük milletlerden yapılan küçük devletler veya bu projeni yerine getirmeli ya da tekrar ediyorum bu projeni yerine getirirler. Bunun alternatifi yok.

  Refik Turabxanoğlu.

  30.04.2016.

  BÖYÜK MÖVZUDA KİÇİK BİR POLEMİKA.

  Rafiq Turabxanoğlu.

  Adətim üzərə 02.05.2016 tarixində NİZAMİ meydanından keçirdim. yaxın bildiyim bir tanışımla qarşılaşdıq və TARİXDƏ QƏHRƏMANIN ROLU adlı aramızda bir polemika yaşandı. Mən yenə də öz fikrimdə qaldım ki, fərtdən lider ola bilməz, bu kökündən səf bir anlayışdır və bunu hər zaman, kənar qüvvələr KÜTLƏ psixalogiyasından azad ola bilməyən millət və xalqlara tətbiq edirlər. İşlərini görüb qutardıqdan sonra həmin fərdi aradan götürürlər. LİDER İNSAN, MİLLƏT, XALQ VƏ ONLARIN PROBLEMLƏRİNİN HƏLLİ OLMALIDIR. belə deyilsə..............................

  Dilber Hesenbeyli BEZEN XALQIN İÇİNDEN BİZİM FERD BİLDİYİMİZ ELƏ BİR LİDER ÇIXIR Kİ DÜNYAYA BELƏ MEYDAN OXUYUR.

  Rafiq Turabxanoğlu  BAŞQA SAHƏLƏRDƏ OLA BİLƏR, AMMA SİYASİ HAKİMİYYƏT SAHƏSİNDƏ BELƏ TƏSADÜF MÜMKÜN DEYİL.

  Dilber Hesenbeyli ƏLBƏTDƏ SİYASİ SAVADI OLAN ELƏ İNSANLARIMIZ VARKİ ONLARIN ÇOXU KÖLGƏDƏ QALIB. ÖLKƏNİ İDARƏ ETMƏK İÇİN SİYASİ SAVADIN OLMASI ŞƏRTDİ. MƏN O NÖKTEYİ BAXIMDAN DEDİM. SAVADSIZ LİDER OLA BİLMƏZDƏ AXI...  ÇOBAN XANIŞ 300 YOXE GETİRİB 3000 QOYUN KESSEDE MİLLET ONA LİDER KİMİ BAXMAZ)))))

  Rafiq Turabxanoğlu : Elbetde ferdin potik terenumudur liderlik. Sivil xalqlarda bu xestelik oten esrin 60- ci illerinden oz hellini tapdi,  realiq mustevisinde. Onlara gore liderde insan olmalidir. Burada poeziyaya ehtiyac qalmayib. Sohbet siyasi arenadan gedirse .

  QEYD: Bu mövzu tarixən fəlsəfə dünya körüşü müstəvisində bir çox baxış bucaqlarından baxılaraq ümzakirə edilib və edilir də. Mənim qəbul etdiyim odur ki, İNSAN hansısa bir İNSANLA müqayisədə fərqlənə b ilər, amma bu liderlik demək deyil,bu sadəcə olaraq filankəsə nisbətdə daha təcürbəli və savadlıdır deməkdir.

  BU MƏSƏLƏ İLƏ BAĞLI TÜRKÜYƏDƏN DƏ POLEMİKAYA QOŞULANLAR OLDU VƏ OLDUĞU KİMİ TƏQDİM EDİRƏM EDİRƏM.

  Rafiq Turabxanoqlu. - Elbetde ferdin potik terenumudur liderlik. Sivil xalqlarda bu xestelik oten esrin 60- ci illerinden oz hellini tapdi realiq mustevisinde. Onlara gore liderde insan olmalidir. Burada poeziyaya ehtiyac qlmayib. Sohbet siyasi arenadan gedirse .

  Bülent Özgül Hocam allah nasip etsede azerbaycan a gelip sizlerle gorusebilsem allah ömür verse de fikirlerinizden faydalanabilsem...

  Rafiq Turabxanoğlu Abdullayev Her zaman menun olurum saygili arkadahsim

  Bülent Özgül Nasip rabbimden hocam.. İnşallah gormek ve tanimak nasip olur sizin gibi Turan sevdalisi guzel gonullu bir insani...allah yar ve yardımcınız olsun...

  Rafiq Turabxanoğlu Abdullayev Bülent bey TURANSIZ TÜRK ve Türksüz Turanın olması mümkünsüz. Yüce TANRI yardımçımız olur ve bu sevdayı gerçek ederiz. AMİN!!!!

  Bülent Özgül Hak dava adamları çileyi sefa sayar hocam.. İlle Turan ille de hak yol.çare birlik ve beraberlik..

  Rafiq Turabxanoğlu Abdullayev Bu taşın altına el koyma sırası bu gün bahımsız Türk Dövletleri Prezidentlerinde.

  Bülent Özgül Halk desteği olmadan başkanlar sadece sıfat gösterir. Hocam.. Halk guclu olacak ki devlet başkanları da gücünü gösterebilsin ama halk cahil ise bu defaa karar verenler satar oluyor vatanı.. Allah hainden ve cahilden korusun bizleri.. Hurmetlerimle hocam.

  Rafiq Turabxanoğlu Abdullayev O başka bir konunun söhbeti. Bu gün Prezident kimse o da bu işin taşı altına el koymalıdır. Bu bir şavaş sengeri, halk ne gerekse yapıb, indi sıra onların. yüz yillerle beklenen bir zaman içindeyiz bu işi becermeliyiz ve yene de becere bilmeliyiz diyordum.

  Bülent Özgül Kabul ediyorum.hocam devletler icin zaman cabuk geçer. Uzun vadeli hesaplar yapilmali ve gerekirse Turan devleti icin 1000lerce sehit olmaya hazir genc liderlik yapacak sekilde hazirlanmali çünkü buyuk düşünceler ,küçük adamlarla gerçekleşmiyor hocam..

  Rafiq Turabxanoğlu Abdullayev Bu sevda kanla başa gelmez, Kanla becermesi mümkün olsaydı dedelerimiz bunu çohdan becere bilirdiler. Bu gün bahımsız Türk dövletleri Başkanları Turan Manevi Birliğine destek vermeli ki, Birliyin KAĞANLIĞI uluslar arası kurallara uyğun fealiyyet gösterib Turan menevi döleti yarandı meselesini masaya oturtsun. Onlardan teleb olunan bu. Başka bir şeye ihtiyac yok kardeşim.

  ​09.05.2016

  *TMD* Turan Menevi Dövleti sehifesi  arxivinden ( Terkiye ve azerbaycan türkcesinde) 

  BUNLARI konuşmalıyız.
  -------------------------------------------
  Bugünlerde internette yayımlanan, islam dünyasına çağrıda mahiyette Mısır Cumhurbaşkanı Abdel Fettah el-Sisi nin çıkışının elektronik seçeneği tercüme de okudum. Konuşmanın ana hat olarak mahiyeti şudur ki, bugünkü dünya uygarlığına uyuşa bilmek çok önemlidir. Konuşmasında başkan bu amaca hizmet eden detaylar üzerinde geniş bir polemik ortaya koyuyor ve açığını söyleyeyim ki bütün bunlar göstermektedir ki, Arap dünyası bir millet olarak arama yapar ve doğru yoldadır.
  Ben hala geçen yüzyılın 90'lı yıllarında, dünya sivilizatsiyasını yönelten milletlerin önde gelen devletlerine hatırlatmaya çalıştım ki, bugün dünyada üç millete (Erebe, TÜRK'e, Slav) yukarıdan aşağı bakmaya son verilsin. Öyle sadece onu bilmek gerekir ki, Araplarda şehir olarak Kahire, tayfa olarak misirlileri, Slavlar şehir olarak San - Piterburku, tayfa olarak ukraynalısı, Türklerde şehir olarak İstanbul, tayfa olarak Tatarları var. Zeka durumu yüksek olan bu adı geçen şehirler ve aşiretler onu söylemeye imkan verir ki, bu milletler dünya uygarlığında, onun gelişiminde iyi yer alsınlar. Bu amaçla geçen yüzyılın son on yılı, tarafımızdan teklif eduldi ki, Türk dünyası için Turan Moral Devleti yaradılsın ve bu biçime uygun bir şekilde Arap ve Slav aydınları da, teklif hazırlayıp gündeme getirsinler. Çok teessür, geçen yıllar içinde öne sürülen konuyu çözmek edemiyoruz ve bunun da sonucu olarak bu halkların talih yüklü meseleleri, zamanın çok acı sınavlarından geçmeye zorlanır. Ne kadar acı da olsa gerçeği budur.
  Saygılarımızla: ....... Refik Turabxanoglu.
  14.10.2015.
  -------------------- AZERBAYCANCA---------------

  BUNLARI DANIŞMALIYIQ.
  -------------------------------------------
  Bu günlərdə internetdə yayımlanan, islam dünyasına müraciət mahiyyətli Misir prezidenti Abdel Fəttah əl-Sisi nin çıxışının elektron variantı tərcümə də oxudum. Çıxışın ana xətt olaraq mahiyyəti ondan ibarətdir ki, bu günkü dünya sivilizasiyasına uyuşa bilmək çox vacibdir. Nitqində prezident bu məqsədə xidmət edən detallar üzərində geniş bir polemika ortaya qoyur və açığını deyim ki bütün bunlar onu göstərir ki, Ərəb dünyası bir millət olaraq axtarış edir və düzgün yoldadır.
  Mən hələ ötən əsrin 90-cı illərində, dünya sivilizatsiyasını yönəldən millətlərin aparıcı dövlətlərinə xatırlatmağa çalışmışam ki, bu gün dünyada üç millətə (ƏRƏBƏ, TÜRKƏ, SLAVYANA) yuxarıdan aşağı baxmağa son verilsin. Elə təkcə onu bilmək lazımdır ki, Ərəblərdə şəhər olaraq Qahirə, tayfa olaraq misirliləri, Slavyanlarda şəhər olaraq Sank - Piterburku, tayfa olaraq ukraynalısı, Türklərdə şəhər olaraq İstanbul, tayfa olaraq tatarları var. İntellekt durumu yüksək olan bu adı çəkilən şəhərlər və tayfalar onu deməyə imkan verir ki, bu millətlər dünya sivilizasiyasında, onun inkişafında layiqli yer alsınlar. Bu məqsədlə ötən əsrin son onilliyində, tərəfimizdən təklif eduldi ki, Türk dünyası üçün Turan Mənəvi Dövləti yaradılsın və bu formaya uyğun gələn bir şəkildə Ərəb və Slavyan ziyalıları da, təklif hazırlayıb gündəmə gətirsinlər. Çox təəsüf ki, ötən bu illər ərzində qarşıya qoyulan məsələni həll edə bilmirik və bunun da nəticəsi olaraq bu xalqların taleh yüklü məsələləri, zamanın çox acı sınaqlarından keçməyə məcbur edilir. Nə qədər acı da olsa həqiqət budur.
  Hörmətlə: ....... Rafiq Turabxanoglu.
  14.10.2015.

  BOLQARISTAN TÜRKÜ QÜNTEKİN ŞAKİR BƏY İLƏ BİR POLİMİKAMIZ OLDU.

  ( Qüntekin bey uzun müddətdir Bolqarstandan köç edib Türkiyeye. problemleri var bu kardeşlerimizin.)


  QÜNTEKİN bey -Hayal.... Çok istiyordum ve başardım... Türkiye'ye geldim.. Çok Şükür Rabbime hayalim gerçek oldu.. Geliş sebebim ailem hiç kimsem kalmadıydı Bulgaristan'da. Herşey çok güzeldi mutluydum mutluluktan kalbim küt küt atıyordu. Ezan sesi ve cok sevdiğim bayram sevincime sevinç katıyordu.. Nerden bileyim ki kötü günler yeni yeni başlıyor ve daha bir hayat sınavı ile karşı karşıya oldumu.. Bulgaristan soydaşları Türkiye'ye girişinden 3 ay sonra bir belge alamaz ise kaçak kalıyor... Vermedikleri için bende kaçak kaldım.. KAÇAK durumunda soydaş sağlıktan yararlanamıyor,çalışamıyor hiç bir iş yapamıyor. Turkiyede soydaşlar bu şekilde yaşıyor 5 yıldır. Ailem hepsi Türkiye'de ama bana ve benim gibi soydaşlara oturum izni vermiyor devletimiz.. Çalışıyorsun parani alamıyorsun.. Hiç bir hakın yok bu şekilde yaşanır mı arkadaşlar.. Türkiye'de geleceğim olmadı için ve bir Türk olarak İngiltere'ye gitmeye karar verdim , çünkü Türk devleti bize haklarımızı tanımıyor. . Bulgaristan'da hayat zaten yok tüm gençler yurtdışında.. İngiltere oturum izni ve çalışma izni veriyor... Çok sevdim Türkiye'den ayrılmayı düşünüyorum çünkü bizim haklarımız verilmiyor.. Selamlar Sevgiler Güntekin Şakir

  Rafiq Turabxanoğlu -ŞU ÇOH ÜZÜCÜ BİR OLAY. DÜNYANIN NERESİNDE TÜRK VARSA O MUTLAKA PROBLEM İÇİNDE. BUNA BİR SON HÖKTE KOYULMALI. BOYLE OLMAZ YA........ ŞU DÖVLET NE ZAMAN MİLLETE HİZMET EDECEK?


  -Hiç bir zaman

  -HİÇ KALBİNİ SIHMA, BOYLEDE KALMAZ

  -Allah razı olsun

  İnşallah

  Allah büyük

  -GÜN TEKİN BEY ORADA YURT DIŞI TÜRKLER DEYEN BİR BAKANLIK OLMALI. ÇALİŞİB ONLARLA ELAKE KUR. Sizi TURANIN GELECEYİ adlı grupa devet ediyorum. Orada bu işlerle bağlı karşılaşdığın her şeyi anlatmağa şalış.

  -Ben heryere gittim Başbakanlığa gittim olmadı olmuyor

  -Sebeb ne?

  -Bulgaristan Türkleri oradan ayrılmasını istemiyor devlet

  Ama bulgaristan avrupa ülkesi herkes gençler ingilterede

  Orada hersey veriliyor bizlere ama burada vermiyorlar

  Tüm ailem TC vatandaşı tek ben değilim ama yine vermediler

  Bulgaristan da Türk kalmadı işsizlik çok büyük. ..hepsi ingiltereye gitti ve yabancı kızlar ile evleniyorlar

  -Ben de istemem türkler Bulqarstandan ayrılsın. Onda Oyle bir şey düşünsünler ki, senin Bulqarstanda yaşamaq problemin olmasın. Her halda bir çare bulunur düşünürüm.

  -Ama hepsi avrupada

  Gençler

  Gelme diyor ama çözüm yok

  -Çoh kötü de. Sen nasıl düşünürsen. NE YAPILMALI? Kİ, TÜRKLER BULGARİYADAN KÖÇ ETMESİNLER. Mesele bene aydın oldu. Sen o grupta tekliflerle çıhış et. Bu artık siyasi-manevi bir olay. Çözüm tapmalıyız.

  -Akşam saatlerinde konuşalım isterseniz

  Ben mücadele etmeye bıktım

  Bulgaristan bitti zaten

  -her zaman buyurun. Hiç Bolqar türklerinin problemlerinden haberim yok

  -Çok sorunumuz var

  Cok

  -ANLAMAYA ÇALIŞIYORUM.

  -10 yıl bekliyorus vatandaşlık icin

  Oturum izni verilmiyor

  Turistik tezkere veriliyor

  Suriyelelere hersey verildi

  -Şunun sebebleri siyasi bir konu. her halda türkiye sizleri yardımsız burahmaz düşünürüm. Çare bulunur GÜNTEKİN BEY

  -Bulgaristan da Türk partisi var yönetimi ajan Rusya yanlısı

  Onlar bizi bezdiren artık dalıyor parti

  Bizde dağıldık

  -EVET....... anlıyorum.... MACARLARLA ilişkiniz nasıl?

  -Hiç yok

  Ama çok geçtim ordan

  -Onlar da bizimle aynı kökden, SİZİ yormuyom da.... ben her zaman avropada türk çözümünü omlarla hell etmeye çalışıyorum. Oldu .. bene her şey aydın oldu. HİÇ SINIRLANMA YÜCE TANRI TÜRKÜ KORUSUN KARDEŞİM BENİM.

  10.05.2016


  BU YAZI İLE BAĞLI DİGER YORUMLARIDAN BEZİ DETALLAR.

  Behice Gafarova Evlâdım bunca yıl tiyatroda çalıştım başka mesleğim yok beyimle bir yerdeamma3buçuk y önce kabettim şu anda 276 ikimizin emekli maaşını alıyorum üstelik kızımı okutuyorum cok zor1senesi kaldı cenabu allah bana ömůr versin yan i durma ekmek nerede sen orada siz ezan sesini orada da duyacaksın ız evvel allah sonra siz yolun açık şansın bol olsun dualarım seninle

  Гюнтекин Шакир Allah razı olsun

  Şazimet Irmak Çok üzücü....

  Nizamettin Kaya Çok üzücü bır olay

  Gursel Köylü NERDE BU DEVLET...????? NE OLACAK BU SOYDAŞIN HALİ.. 1984-1989 ARASI ASİMİLASYON ZÜLMÜNDEN SONRA TÜRK OĞLU TÜRK BULGARİSTANI BOŞALTIKTAN SONRA DEVLET BİTTİ DEVLET ÇÖKTÜ.... EY T.C. BAŞINDAKİLER SOYDAŞI DARILTMA SOYDAŞ GİDERSE ''DEVLET BİTER''

  Rafiq Turabxanoglu ŞU ÇOH ÜZÜCÜ BİR OLAY. DÜNYANIN NERESİNDE TÜRK VARSA O MUTLAKA PROBLEM İÇİNDE. BUNA BİR SON NÖKTE KOYULMALI. BOYLE OLMAZ YA........

  Nazif Mutlu Kendi Türklüğünün durumuna bak .Allaha kalmış işimiz. STKlar ne yapıyor onlarca yıldır anlamak mümkün değil

  08-10 may 2016


  TÜRK DÜNYASININ LAYİKLİ ÖVLADI SAYDIĞIM TURGUT ER NARAHAT OLMAYIN.
  Turgut Er deyerli dost eziz kardeşim turabxanoğlu sizden ricam bugün kü musavat gazetesindeki menimle yapılan müsahabeyi oxuyun ve reyinizi xaiş edirem bildirin


  Rafiq Turabxanoglu Turgut bey müsahibe çap edildiyi gün Zelimxan Meümedli onu internetde yaydı və mən də intervünü oxudum. "TMD" Turan Menevi Dövleti sehfemde paylaşdım və orada qeyd etdim ki. (Turqut Ər bəy hər zaman həqiqətin gözlərinə düz baxa bilən Türk ziyalısıdır. Mənə görə bu söhbətin kökündə o dayanır ki, ÖTƏN ƏSRİN İKİNCİ ONİLLİYİNDƏ DÜNYANIN SİYASİ BÖHRANINI NƏZƏRƏ ALARAQ OSMANLI İMPERYASI QAFQAZLARA VƏ ORTA ASİYAYA YERİTDİYİ QURU QOŞUNLAR NƏDƏN BU BÖLGƏLƏRDƏ SAHİBSİZ QALARAQ MƏHV EDİLDİ? Əlbətdə konkret səbəb OSMANLININ darmadağın edilməsidir. Buna bir Türk olaraq münasibət bildirmək m əsılənin bir tərəfidir, bir taixçi kimi münasibət bildirmək isə başqa.) Bey bütün bunları zamanın telebi sayıram BELİ İÇİMİZDE ÇOHLU SUALLAR CAVABSIZ OLARAK KALIR.

  13 ​may 2016.


  TURAN MƏNƏVİ BİRLİYİNİN KAĞANLIĞI.
  QƏRARA ALIR. 

  Türk dünyasında, bu günkü siyasi-ictimai durum nəzərə alınaraq,  xalqlarımızın birliyinə xidmət edən fəaliyyətimiz daha məhsuldar olsun deyə, dünyada mıvcud olan Müstəqil Türk Dövlətləri şərti olaraq dini baxımdan üç qrupda təqdim edilsin.
  1-ci qrup:  Budizim dininə sitayiş edən Türk dövlətləri. Monqolstan.
  2-ci qrup: Xristian dininə sitayiş edən Türk dövlətləri. Macarstan, Fillandiya, Estoniya.
  3-cü qrup: Müsəlman dininə  sitayiş edən Türk  dövlətləri.  Türkiyə, Azərbaycan, Türkmənstan, Kazakstan, Özbəkstan, Kırgizstan.
  QEYD: Kağanlık öz fəaliyyətində hər zaman çalışır ki, günün realığı və təbiətin hökm etdiyi gerçəkliklər, görüləcək  hər bir işdə əsas sayılsın. Odur ki, Kağanlık da müzakirə edilən məsələlərə münasibətdə, Müstəqil dövlətlərinin sayının az və çox olmasına baxmayaraq hər qrup bir həll edici səsə malikdir.
  Turan Mənəvi Birliyinin Kağanlığı
  adından:                                                                Rafiq Turabxanoqlu.
  06.06.2016.

  Türkiye türkcesinde:

  TURAN MANEVİ BİRLİĞİNİN Kağanlığı.
  Karar verir.
  Türk dünyasında, bugünkü siyasi-sosyal durum dikkate alınarak, halklarımızın birliğine hizmet eden faaliyetimiz daha verimli olsun diye, dünyada mıvcud olan Bağımsız Türk Devletleri şartı olarak dini açıdan üç gruba takdim edilsin.
  1. grup: Budizim dinine tapan Türk devletleri. Monqolstan.
  2. Grup: Hıristiyan dinine tapan Türk devletleri. Macaristan, Fillandiya, Estonya.
  3. grup: Müslüman dinine tapan Türk devletleri. Türkiye, Azerbaycan, Türkmənstan, Kazakstan, Özbekstan, Kirgizstan.
  NOT: kağanlık kendi etkinliğinde her zaman çalışır, günün realığı ve doğanın hükmettiği gerçekler, yapılacak her bir çalışmada esas sayılacaktır. Odur ki, kağanlık da tartışılan konularda, Bağımsız devletlerin sayısının az ve çok olmasına rağmen her grup bir çözücü sese sahiptir.
  Turan Manevi Birliği Kağanlığı
  adına Refik Turabxanoqlu.
  06.06.2016.

  Macar türkcesinde:

  Khanate lelki UNION TURAN.
  Dönteni.
  Törökök a világon, figyelembe véve a jelenlegi politikai és társadalmi helyzet, egységét mi, akik szolgálják a tevékenységet, ezáltal minél több termelő a világon, Törökország mıvcud független államok abból a három csoport a vallás mint feltétel.
  1. csoport: buddhizmus vallás imádja a török állam. Tól Monqols.
  2. csoport: A török kormány imádók a keresztény vallás. Magyarország, Fillandiya, Észtország.
  3. csoport: a muzulmán vallási hívek török államok. Törökország, Azerbajdzsán, Türkməns, Kazahsztán, honnan Özbeks származó Kirgizs.
  Megjegyzés: khánság mindig dolgozik a tevékenység egy nap, állítsa be újra és valóság uralja a természet, akkor elengedhetetlen bármilyen munkát csinálni. Ez az, hogy a khánság kérdéseit is megvitatták az egyes csoportok, bár sokkal kisebb, mint a független államok és oldószer térfogata.
  Turan lelki Unió Kaghanate
  nevében Rafik Turabxanoql.
  2016/06/06.

  Moğol Türkcesinde:

  СҮНСЛЭГ UNION TURAN нь ханлиг.
  Шийднэ.
  Дэлхийн Түрэг, харгалзан өнөөгийн улс төр, нийгмийн нөхцөл байдлыг авч, та нар энэ дэлхий илүү үр бүтээлтэй авах тул бидний үйл ажиллагаа үйлчлэх манай ард түмний эв нэгдэл, Турк mıvcud байна Бие даасан улсууд нөхцөл болгон шашны хувьд гурван бүлэгт танилцуулж байна.
  Бүлэг 1: Буддын шашин Туркийн улс мөргөж. Monqols байна.
  Бүлэг 2: Христийн шашны шүтдэг нь Туркийн Засгийн газар. Унгар, Fillandiya, Эстони.
  3 бүлэг: Лалын шашны шүтдэг Турк улс. Турк, Азербайжан, Türkməns, Özbeks нь Kirgizs нь Казакстан,.
  ТАЙЛБАР: ханлиг үргэлж өдөр, тэдний үйл ажиллагаанд ажилладаг механизмыг, байгаль захирч бодит байдал дээр энэ нь хийх ямар ч ажилд чухал ач холбогдолтой гэж үзэж болно. Энэ нь ханлиг мөн бие даасан улс орнуудын тооноос ч их бага асуудлыг бүлэг тус бүр хэлэлцэж, уусмал хэмжээ байдаг юм.
  Turan Сүнслэг Холбоо Kaghanate
  Rafik Turabxanoql нэрийн өмнөөс.
  06/06/2016.

  AZƏRBAYCAN RESPUBİLKASI ƏDLİYYƏ NAZİRLİYİ (№05/ƏN11-33-G-14) 20.05.2016 tarixli AZƏRBAYCAN XALQ DEMOKRATİK PARTİYASI (AXDP) adına gəlmiş  məktubuna cavab olaraq hazırlanmış

                 H E S A B A T.

  1-AXDP Ədiliyə Nazirliyində qeydiyatdan keçirdiyi nizamnaməsinə bu günə kimi heç bir əlavə və dəyişiklik etməyib.  Əlavə olaraq bildiriririk  ki, AXDP-in təsis sənədlərində bu günə kimi heç bir dəyişiklik edilməyib.

  2- Partiya maliyə baxımından çətinlik çəkdiyindən, respubilkamızın  gündəlik siyasi həyatında  aktiv mövqey nümayiş etdirə bilmir.  Odur ki, əsas fəaliyyətini partiya nizamnaməsində qeyd olunan minimum proqramının yerinə yetirilməsinə həsr edir.

  3- Partiyanın baş qərərgahının Sumqayıt  şəhəri, dostluq küçəsi 24 ünvanında yerləşdiyi bina istifadəyə yararsız olduğundan hələ on il bundan öncə, Sumqayıt şəhər əlaqədər, rəhbər orqanları tərəfindən ləğv edilmiş və yerində əhaliyə xidmət məqsədi üçün bağ salınmışdır. Odur ki. AXDP bu gün baş qərargah ünvanına sahib deyil.

  4- Bildirməyi vacib sayırıq ki, AXDP öz fəaliyyətində hər zaman Azərbaycan respubilkası qanununun 9-1 və 9-2 maddələrinin tələblərinə rəyyət edir və burada qeyd olunan çərçivədən kənara çıxmır.

  5- AXDP öz daxili imkanları çərçivəsidə, Respubilka əhəmiyyətli siyasi məsələlərdə Partiyanın Ali Məsləhətçisinin daxili sərəncamları ilə qatılır və lazımi mövqeyini bildirir.

  Qeyd:  hesabat mənə aid şəxsi E-mail (arto.turan@gmail.com) vasitəsi ilə ƏN-nin E-mail ünvanına göndərilir.

  Hörmətlə: AXDP-ın ALİ MƏSLƏHƏTÇİSİ......   Abdullayev   Rafoq Turabxan oğlu

  mob. tel. +994557870447.       MƏN  BELƏ DEYƏRDİM.

  Təbii ki, söhbət Azərbaycandan gedir. Biz bir xalq olaraq bu gün varıqsa, deməli yaranışdan üzü bəri tarixi bir yol keçmişik. Bu da elə bir məsələdir ki, keçilən bu tarixi yolda, sivinclə yanaşı kədərli anlarımız da çox olub. Tarixən belə adət etmişik ki, bütün olanları hər zaman, xalq içində daha çox adı halanan şəxsiyyətlərimizin üzərində  analız edək, ona gücümüz müqabilində qiymət verək. Bu xasiyyətimizin yaxşı və ya pis olduğunu bir tərəfə qoyub, özümün şəxsən qəbul etdiyim prinsipimi açıqlayıram. Mən məşhur bir şerdən ümumiləşdirdiyim bir deyimi, epiqraf kimi qəbul etmişəm. Yani prinsipim belə olub ki, - ÖLƏNLƏRƏ SƏLAM OLSUN. QALAN SAĞLAR BİZİMKİDİR..., demək istəyirəm ki, dünyasını dəyişənlərimizi bu və ya başqa şəkildə, nədəsə günahkar saymaqdan uzaq olmuşam. Və yaxın sirdaşlarıma da, hər zaman bunu tövsiyə etmişəm. İndi sosial setdə bunu yayımlayıb, yazarlarımıza tövsiyə edirəm ki, heç olmasa xalqımızın taleh yüklü anlarında sinəsini irəli verən, bu gün həyatda sağ olmayan şəxsiyyətlərimizə qarşı çalışıb mənim möqeyimə yaxın bir mövqey nümayiş etdirsinlər. Bir daha təkrar edirəm ki, söhbət tənqidi münasıbətdən getmir, söhbət küfürdən yəni təhqirdən gedir. Buna qəti surətdə yol vermək olmaz.

  Hörmətlə:.................  Rafiq Turabxanoğlu.

  Bakı. 16.06.2016.  Turan Mənəvi Birliyi, de- yuro və de-fakto legitim təşkilatdır.

  İşin mahiyyəti ondan ibarətdir ki, beynəlxalq standartlara görə, dünyada fəaliyyət göstərən ictimai qurumlar da, hüquqi baxımdan legitim olmalıdır. Legitimlik anlayışı çox vaxt, təşkilatın qəbul etdiyi atributlar səviyyəsində önəmli bir göstərici sayılır. Bununla yanaşı beynəlxalq aləmdə məntiq deyilən bir anlayış da var ki, ona bir çox hüquqi sənədlər və hətta legitimlik də tabedir. Yəni məntiqi əsası olam məsələ, mütləq legitim sayılmalıdır. Bu baxımdan Azərbaycanda rəsmi fəaliyyət göstərən, Azərbaycan Xalq Demokratik Partiyasının təsis etdiyi, Turan Mənəvi Birliyi rəsmi, yəni legitim təşkilatdır. Onun ayrıca bir qurum kimi, rəsmi dövlət orqanlarında,  nıyə qeydə alınmasına  cəhd edilmir?,  sualına gəldikdə, qeyd edilməlidir ki, məntiqi baxımdan buna elə bir ehtiyac yoxdur. Yəni bu təşkilat Azərbaycan respubilkasının konsititutsiya tələblərinə əməl etdiyi kimi, həm də digər türk respubilkalarının konsititutsiya tələblərinə həmin ölkədə tələb etməlidir. Yəni Turan Mənəvi Birliyi rəsmi olmaqla bərabər həm də azad bir içtimai qurumdur. Bütün bunlar onu deməyə əsas verir ki, hər bir müstəqil Türk Rüspubilkasında Tuarn Mənəvi Birliyi legitim təşkilatdır və rəsmi dövlət orqanları bu birliyin təkliflərini rəsmi qəbul edərsə heç bir beynəlxalq hüquq qaydaları pozulmaz.

  Turan Mənəvi Birliyi: Kağanlık adından. Rafiq Turabxanoğlu.

  03.07.2016.

  ===========Türkiye türkcesinde===========

  Turan Manevi Birliği, de- yuro ve fiilen meşru kurumdur.

  İşin özü şu ki, uluslararası standartlara göre, dünyada faaliyet gösteren kamu kurumları da, hukuki açıdan meşru olmalıdır. Meşruiyet anlayışı çoğu zaman, kurumun kabul ettiği atributlar çapında önemli bir göstergesi olarak kabul edilir. Bunun yanı sıra uluslararası alanda mantık denen bir kavram vardır ki, ona bir çok hukuki belgeler ve hatta meşruiyet de tabidir. Yani lojistik üssü olam mesele, mutlaka meşru sayılmalıdır. Bu açıdan Azerbaycan'da resmi faaliyet gösteren, Azerbaycan Halk Demokratik Partisi'nin kurduğu, Turan Manevi Birliği resmi, yani meşru kurumdur. Onun ayrıca bir kurum olarak, resmi devlet organlarında, niye kayda alınmasına gayret edilmiyor ?, sorusuna gelince, belirtilmelidir ki, mantıksal açıdan buna hiçbir gerek yoktur. Yani bu örgüt Azerbaycan respubilkasının konsititutsiya gereklerini yerine yaptığı gibi, hem de diğer Türk respubilkalarının konsititutsiya taleplerine bu ülkede talep etmelidir. Yani Turan Manevi Birliği resmi olmakla beraber hem de özgür bir sosyal kurumdur. Bütün bunlar onu demeye esas verir ki, her bir bağımsız Türk Rüspubilkasında Tuarn Manevi Birliği meşru kurumdur ve resmi devlet kurumları bu birliğin önerilerini resmi kabul ederse hiçbir uluslararası hukuk kuralları bozulmaz.

  Turan Manevi Birliği: kağanlık adına. Refik Turabhanoğlu.

  03.07.2016.

  =================Macar türkcesinde========

  Turan lelki Unió de facto yuro és legitim intézmények.

  A lényege a feladat, hogy a nemzetközi szabványok szerint, az állami intézmények működik a világon, legyen jogilag legitim. Legitimitását a megközelítés gyakran elfogadott Atribut átmérőjű fontos mutató az intézmény. Az úgynevezett logika, valamint a nemzetközi porondon van egy koncepció, amely ki van téve egy csomó jogi dokumentumok és még a legitimitását. Tehát olam logisztikai bázis a kérdést kell tekinteni teljesen jogos. Ebből a szempontból mutatja hatósági tevékenység Azerbajdzsán, Azerbajdzsán Népi Demokrata Párt, az általa alapított, Turan lelki Unió hivatalos, hogy egy legitim intézmény. Az is, mint intézmény, a hivatalos állami szervek, miért nem arra törekszünk, hogy a rekord? Ami a kérdést, meg kell jegyezni, hogy nincs szükség semmilyen logikai szempontból. Tehát, mint ahogy a követelményeknek e szervezetek konsititutsi respubilka Azerbajdzsán, mind ebben az országban meg kell kérni, hogy a kereslet konsititutsi más török ​​respubilka. Tehát, hogy a lelki Unió hivatalos Turan egy társadalmi intézmény egyaránt ingyenes. Mindez alapot ad, hogy azt mondják, hogy, Tuaran lelki Unió legitim intézmények és kormányzati szervek egyes független török ​​Rüspubilka romlik, ha nem a nemzetközi jog, hogy elfogadja az ajánlásokat a szakszervezet hivatalos.

  Turan lelki Unióban: a neve a khánság. Turabhanoğl Rafik.

  2016/03/07.

                                             Həqiqətlər strest yaratmadı.    (Az. türkcesinde)

  Son vaxtlar internet üzərindən, bir çox həyati məsələlərə, açıq şəkildə izahlar verməyə çalışdım.  Mən hər zaman belə izahlara, cəmiyyətin ehtiyacı var dedikdə, alternativ fikir həmkarlarım, inandırmağa çalışırdılar ki, dünya sivilizatsiyasından uzaq olan toplumlarda, belə müzakirələr strest yarada bilər. İnternet əsrində, toplum arasında belə bir strestin ola biləcəyinə, mənim münasıbətim hər zaman mənfi olub. Odur ki işə başladım və izah etdim ki, dünyada mədəniyyət deyilən anlayışın fundamental əsası, insan toplumu və bu toplumun gündəlik təlabatını ödəmək prinsipləri əsasında yaranıb və inkişaf edir. Burada prensipial cəhət odur ki, insan gündəlik təlabatını ödəmək üçün, daha sivil formalar kəşf edib onu cəmiyyətə tətbiq edə bilsin.  Tarixi mahiyyətinə görə dünya əhəmiyyətli əsər sayılan, Kitabi Dəddəm Qorqud məhs bu prinsiplərin, Türk xalqlarına anladılmasına xidmət etmiş və edir də. Mübaliğəsiz şəkildə deyim ki, mənə görə bu kitab, dünyada tanış olduğum bütün müqəddəs kitablardan öndə getməyə layiq olan bir mənbədir. Bu kitabda çox məntiqli şəkildə izah olunur ki, dünyada və o cümlədən də Türk xalqlarında insan toplumu, yaranışdan bu günə, Yağmalama mədəniyyəti adında bir darvanış formasını, öz gündəlik həyatına daxil edib və onu yaşadır ki, öz yaşamını təmin edə bilsin.  Təbii ki, bu mədəniyyət tarixi inkişafın tələblərinə uyğun olaraq, hər zaman təkminləşərək, böyük bir sənət aləmini və mübaliğəsiz deyərdim ki, incə sənət dünyasını gündəlik həyatımıza gətirib. Amma unutmaq olmaz ki, Yağmalama mədəniyyətinin, başlıca vəzifəsi insan toplumu ilə bu toplumun gündəlik təlabatının tənzimlənməsinin zaman üçün ən sivil formasını tapmağa, onu cəmiyyətə tətbiq etməyə aitdir. Təbii ki, yağmalama mədəniyyətinin çatışmayan cəhətləri çoxdur və zamanla bağlı üzərində formaca müxtəlif təkminləşmə məqsədli dəyişikliklər aparıl. Odur ki, dünyanın sahib olduğu bu günkü Yağmalama mədəniyyəti, hətta bizim eranın onuncu əsrində mövcud olan, yağmalama mədəniyyətimizdən formaca köklü şəkildə fərqlidir.  Dünya sivilizatsiyası, yağmalama mədəniyyətinin məqsədinə xidmət edəcək daha bir mədəniyyət formasını da gündəmə gətirərək onun adına İstehsal mədəniyyəti, deyərək inkişafına nail olubdur. Bu mədəniyyət ən çox ikinci dünya muharibəsindən sonra gündəmə gətirilərək, əsasən qərb dövlətlərinin əsas prinsipinə çevrildi. Odur ki, qərb dünyası bu yolda bu gün çox böyük nailiyyətlərə sahib olubdur. Bu gün istehsal mədəniyyətinin naliyyətləri, dünyanın insan cəmiyyətlərinə tədriclə tətbiq olunmaqdadır.

  Xüsusi olaraq qeyd edim ki, mövcud problemin bu baxış bucağında anaşılması ona görə vacibdir ki, bu gün sosial setdə, mübahisə mövzusu olan, bir çox beynəlxalq əhəmiyyətli məsələlərdən millət, xalq, dövlət, hökumət, demokratiya, avtokratiya, din, dini cəryanlar, ictimai təşkilatlar, siyasi partiyalar və bir çox buna bənzər anlayışlar, hər birimizin düşüncəsində öz fundamental həllini tapar.

  Rafiq Turabxanoğlu.

  12.03.2017. site: hungar.net  (elaqe sefesi)

  Gerçekler strest yaratmadı.  (türkiye türkcesinde)
  Son zamanlarda internet üzerinden, bir çok hayati meselelere, açık şekilde izahlar vermeye çalıştım. Ben her zaman böyle açıklamalara, toplumun ihtiyacı var deyince, alternatif fikir meslektaşlarım, inandırmaya çalışıyorlardı ki, dünya sivilizatsiyasından uzak olan toplumlarda, böyle tartışmalar strest yaratabilir. İnternet çağında, toplum arasında böyle bir strestin olabileceğine, benim beraberliğe her zaman olumsuz oldu. Dolayısıyla işe başladım ve anlattım ki, dünyada kültür denilen kavramın temel esası, insan toplumu ve bu toplumun günlük telabatını ödemek ilkeleri temelinde kurulmuş ve geliştirilmiştir. Burada prensipial nokta odur ki, insan günlük telabatını ödemek için, daha sivil biçimler keşfedip onu topluma uygulama edebilsin. Tarihi mahiyetine göre dünya önemli eser sayılan, Kitabi Dəddəm Korkut mehs bu prensiplerin, Türk halklarına anladılmasına hizmet etmiş ve ediyor da. Mübaliğesiz şekilde deyim ki, bana göre bu kitap, dünyada tanıştığım tüm kutsal kitaplardan önde gitmeye layık olan bir kaynaktır. Bu kitapta çok mantıklı şekilde izah edilir ki, dünyada ve özellikle de Türk halklarında insan toplumu, yaranisdan bugüne, yağmalama kültürü adında bir darvanış biçimini, kendi günlük hayatına dahil etti ve onu yaşatıyor ki, kendi yaşamını temin edebilsin. Tabii ki, bu kültür tarihi gelişmenin gereklerine uygun olarak, her zaman daha mükemmel ederek, büyük bir sanat alemini ve abartısız söyleyebilirim, ince sanat dünyasını günlük hayatımıza yol. Ama unutmamak gerekir ki, yağmalama kültürünün, başlıca görevi insan toplumu ile bu toplumun günlük maddi ihtiyacının yönetimi zaman için en sivil formunu bulmaya, onu topluma uygulamaya aittir. Tabii ki, yağmalama kültürünün eksik yönleri çoktur ve zamanla ilgili üzerinde formaca çeşitli sivil yenilenme amaçlı, değişiklikler yapılabilir. Odur ki, dünyanın sahip olduğu bugünkü yağmalama kültürü, hatta, MS onuncu yüzyılda varolan, yağmalama medeniyyetimizden formaca köklü biçimde farklıdır. Dünya sivilizatsiyası, yağmalama kültürünün amacına hizmet edecek daha bir kültür biçimini de gündeme getirerek onun adına Üretim kültürü, diyerek inkişafına nail olmuştur. Bu kültür en çok ikinci dünya savaşından sonra gündeme getirilerek, özellikle batı devletlerinin temel prensibine dönüştü. Odur ki, batı dünyası bu yolda bugün çok büyük başarılara sahip olmuştur. Bugün üretim kültürünün naliyyetleri, dünyanın insan toplumlarına yavaş yavaş uygulanmaktadır.
  Özel olarak ifade edeyim ki, mevcut sorunun bu bakış açısında anaşılması ona göre önemlidir ki, bugün sosyal sette, tartışma konusu olan, birçok uluslararası önemli meselelerden millet, halk, devlet, hükümet, demokrasi, avtokratiya, din, dini yanlar, sosyal kurumlar , siyasi partiler ve bir çok benzeri kavramlar, her birimizin düşüncesinde kendi temel çözüm bulur.
  Refik Turabhanoğlu.
  12.03.2017. Site hungar.net

  Tények nem hozott létre strest. (macarca)
  Nemrégiben az interneten, egy fontos kérdés, és megpróbáltam világosan elmagyarázni. Mindig is szerettem a leírás a társadalmi igényeket jelzi, az ötlet az alternatív kollégái próbál meggyőzni minket, hogy azokban a társadalmakban, amelyek messze a világ sivilizatsiya, az ilyen viták létrehozhat strest. Az internet korában, akkor lehet egy ilyen stressz a társadalomban, hogy a nyakkendő minden esetben negatív volt. Ezért kezdtem el dolgozni, és mondtam neki, hogy az alapelveket a koncepció az úgynevezett kultúra a világ, az emberi társadalom és a lefektetett alapelvek ebben a társadalomban kell fizetnie a napi telabat és fejleszteni. Prensipial lényeg itt az, hogy az emberi napi telabat fizetni, annál te képes felfedezni formáit a civil társadalom annak végrehajtására. A történelmi természete a világ fontosnak ítélt munkát, a Book of Dəddəm fúvókák attól tartanak, hogy ezek az elvek szolgáltak a török ​​emberek, és azt is anladıl. Mübaliğesiz kifejezési forma, ez a könyv úgy tűnik számomra, minden, amit valaha is találkozott a világ egyik forrása a szent könyvek, amelyek megérdemlik, hogy menjen előre. ez a könyv egy nagyon logikus meghatározott módon a világban, és különösen a török ​​nép az emberi társadalomban, yaranisd hogy ma, fosztogatás egy darvanış alkotják a kultúra nevében, szerepelt a mindennapi életük, és hogy ez így, akkor megadhatja a saját életét. Természetesen követelményeivel összhangban a fejlődés a kultúrtörténet, minden alkalommal több mint kiváló, azt mondanám, nagy művészet a világon, és alábecsülte, finom művészeti világot, ahogy a mindennapi életünkben. De nem szabad elfelejteni, hogy a kalandozások a kultúra, hogy megtalálják a fő feladata az emberi társadalmat a közösség napi pénzügyi igényeit a polgári formája időgazdálkodás alkalmazása azt a közösség. Persze, a hiányzó szempontjai fosztogatás és a kultúra nagyon egységes idővel a különböző nem újítása célra, lehet módosítani. Ez a világ, hogy a mai kultúra zsákmányt, vagy nem is létezett, a tizedik században, fosztogatás a Medeniyyet formájában gyökeresen megváltozott. Sivilizatsiya a világon, így egy másik kultúrát alkot a napirendet, amely azt a célt szolgálja fosztogató kulturális termelési kultúra az ő nevében, mondván, hogy a köröm lett kifejlesztve. Ez a kultúra hozta napirendre, miután a második világháború leginkább, különösen a visszatérés alapelveit a nyugati államokban. Azt, hogy a nyugati világ már így nagy sikerrel ma. naliyyet termelési kultúrák ma, a világ az emberi társadalom lassan hajtják végre.
  Hadd egyedinek, hogy a Anasil szempontjából a probléma ebből a szempontból fontos, hogy neki, hogy a szociális készlet ma a vita a kérdésben sok fontos nemzetközi kérdésekben, az emberek, az emberek, a kormány, a kormány, a demokrácia, avtokrati a vallás, vallási szempontok, szociális intézmények, a politikai pártok és egy csomó hasonló fogalmak, gondolatok megtalálja a fő megoldást mindannyiunkban.
  Turabhanoğl Rafik.
  2017/12/03. hely hungar.net

  =========================================== Türkiye bu gün ====================================================

  BU GÜN TÜRKİYE.
  Ehtiraf edim ki, bir kaç zamandır, Türkiye'de çok ciddi siyasi bir hareket var. Ben Turan Manevi Birliği Kağanı olarak, her zaman çalışıyorum ki, bizzat vatandaşı olmadığım, neyin ki, Türkiye'nin genel olarak hiçbir devletin iç işine müdahale etmeyeyim. Hep de tutumum böyle olmuştur ve bu yazımda da aynı konumundaki varım. Tabii ki, dünyada yaşayan bütün Türkler gibi benim de bu Respubilkaya bir gönül bağlılığım var ve bu mövqeyden hareket ederek diyorum ki, Türkiye için gelecek referendiumda hangi hayır gelirse o da olsun. Ama bu yazıda Türkiye vatandaşları ile, hayat tecrübem den yönlendirdiği bir olayı, memnuniyetle tartışmak isterdim. Mesele şu ki, geçen yüzyılın 90'lı yıllarında Sovyetler denilen bir imparatorluk, dağılmak aşamasına, kadem koymuş dur. Bu mesele, Türk dünyası için çok büyük önem arz ediyordu ve bunu biz, yani imperya kapsamında olan Türkler, tarihi bir şans olarak sayırdıq. Mesele giderek çok ciddi bir şekil aldı ve Türkiye'nin bir devlet olarak meseleye müdahalesine büyük bir ihtiyaç oluştu. O zamanki siyasi konuma im ile ilgili olarak, eski Sovyetler Birliği'nin Türk aydınları bana sık sık müracaatlar ve talep ediyorlardı ki, ben bu konuşmayı Türkiye'nin hükümet başkanları ile götürüp onlara anladım ki, Türkiye'nin bu işe müdahalesi önemlidir. O zamanki Türkiye hükümeti bu müdahaleyi, devletin değil siyasi parti olan MHP-ı aracılığıyla hayata geçirmeye çalışıyordu. Ben neden bu böyle olsun, bu böyle olamaz derken, bana anlatdılar ki, Türkiye Menderes'in talehini yaşamaktan kaçınırlar. Türkiye'nin mevcut konistitutsiya ve yasal düzenlemeler buna izin vermemektedir. Açığını deyim ki, o zamanlar biz bunu anlamak bile istemiyorduk. Ama bu bir realite olduğunu ve bununla barışmağa mecbur idik. Çok teesüf ki, o zaman türk dünyası de-yuro siyasi güce dönüşebilir bilmedi. Artık olanlar oldu ve tarihin arşivinde kaldı. Bunları yada düşürmekte amacım onu ​​demektir ki, bugün her Türk vatandaşı çalışmalıdır ki, Türk dünyasına sahip çıkabilen güçlü bir Türkiye leri olsun. Bu dünya Türkleri için de hayati ehmiyyetli bir meseledir. Unutmayalım ki, tarihin tekerleği hiçbir zaman geriye hareket etmiyor, bugünü dikkate alıp sabaha adımlaya bilmeliyiz. Bunun alternatifi olmuyor.
  Saygılarımla: R. Turabhanoğlu.
  site. hungar.net

    BU GÜN TÜRKİYƏ.
  Ehtiraf edim ki, bir neçə müddətdir ki, Türkiyədə çox ciddi siyasi bir hərəkət var. Mən Turan Mənəvi Birliyinin Kağanı olaraq, hər zaman çalışıram ki, şəxsən vətəndaşı olmadığım, nəyin ki, Türkiyənin ümumiyyətlə heç bir dövlətin daxili işinə müdaxilə etməyim. Həmişə də mövqeyim belə olub və bu yazımda da həmin mövqeydə varam. Təbii ki, dünyada yaşayan bütün türklər kimi mənim də bu Respubilkaya bir könül bağlılığım var və bu mövqeydən çıxış edərək deyirəm ki, Türkiyə üçün qarşıdan gələn referendiumda hansı xeyr gətirərsə o da olsun. Amma bu yazıda Türkiyə vətəndaşları ilə, həyat təcrübəm dən bəhrələnən bir hadisəni, məmnuniyyətlə müzakirə etmək istərdim. Məsələ belədir ki, ötən əsrin 90-cı illərində Sovetlər deyilən bir imperiya, dağılmaq mərhələsinə, qədəm qoymuş dur. Bu məsələ, türk dünyası üçün çox böyük əhəmiyyət kəsb edirdi və bunu biz, yani imperya daxilində olan türklər, tarixi bir şans olaraq sayırdıq. Məsələ get-gedə çox ciddi bir şəkil aldı və Türkiyənin bir dövlət olaraq məsələyə müdaxiləsinə böyük bir ehtiyac yarandı. O vaxtkı siyasi mövqey im ilə bağlı olaraq, əski sovetlər birliyinin türk ziyalıları mənə tez-tez müraciətlər edir və tələb edirdilər ki, mən bu söhbəti Türkiyənin hökumət rəhbərləri ilə aparıb onlara anladım ki, türkiyənin bu işə müdaxiləsi vacibdir. O vaxtkı türkiyə hökuməti bu müdaxiləni, dövlətin deyil siyasi partiya olan MHP-ı vasitəsi ilə həyata keçirməyə çalışırdı. Mən nədən bu belə olsun, bu belə ola bilməz deyəndə, mənə anlatdılar ki, türkiyə Menderesin talehini yaşamaqdan çəkinir. türkiyənin mövcud konistitutsiya və hüquqi aktları buna yol vermir. Açığını deyim ki, o zamanlar biz bunu anlamaq belə istəmirdik. Amma bu bir reallıq idi və bununla barışmağa məcbur idik. Çox təəsüf ki, o zaman türk dünyası de-yuro siyasi gücə çevrilə bilmədi. Artıq olanlar olub və tarixin arxivində qalıb. Bunları yada salmaqda məqsədim onu deməkdir ki, bu gün hər bir Türkiyə vətəndaşı çalışmalıdır ki, türk dünyasına sahib çıxa bilən güclü bir Türkiyə ləri olsun. Bu dünya türkləri üçün də həyati əhmiyyətli bir məsələdir. Unutmayaq ki, tarixin təkəri heç zaman geriyə hərəkət etmir, bugünü nəzərə alıb sabaha adımlaya bilməliyik. Bunun alternativi olmur.
  Hörmətlə: R. Turabxanoğlu.
  sayt. hungar.net.

  ========================================================================

     - - -- -- - Macar türkcesinde --------                    

  WORLD emberiség érdemeit kultúra.

  A kultúra fogalma, inistintik (fehim) az alapja a koncepció formalaşs kidolgozásának keretében demand és a feltörekvő idő. A kultúra az emberi társadalom, amely a mechanizmus szabályozza a telabat anyag áldásait. Ez a kultúra is deyişmes tartalom, majd a nem-idő-függő módon. Az emberek a világ ilyen, azt mondta, a fő kulturális zsákmányt a kultúra nevében. Dünyanən minden magasabb értéket, hanem az emberiség költői kreativitás, fosztogatás kulturális szolgáltatások céljára kimenet. Fosztogatás kultúra szolgálja a világ számít az egyik kiválasztott e-mail, epikus Kitabi Dede Korkut fordult elő, mint az alap a török ​​közvéleményt. Az összes könyvet a világon tartják szent tárgyak szolgálnak, hogy minden játékos kifosztani polgári kultúra. Fosztogatás a kultúra fejlődése, szükséges, hogy a vonat a hős és vezetője az emberek tényező. A történelem során szinte minden véleményt a világ vezetői már keresve alternatívájaként ezt a kultúrát. A gyors fejlődés a tudomány, miután a második világháború hozott létre egy ilyen remény, akkor azt a célt szolgálják fosztogató kulturális lehetséges, hogy egy ilyen alternatíva. Tehát tudományos naliyyet kapott az emberi társadalom, hogy szükség van az ő anyagi áldások több civil módon, akkor létre. Általában termelési kultúrát nevezték. végrehajtása a polgári lakosság a nyugati kultúra vette a saját és a nagyon nagy naliyyet kapunk. Ma a Nyugat száma az emberi társadalom nem kell szerkeszti a háborúban. anyagi áldást, hála a tudomány fejlődésének tudja bőven kell létrehozni. Tehát XXI szolga modul fosztogatások kultúra ma már nem szerepel a napirenden. Ha fosztogatás kultúra hős és vezetője az emberi társadalom az első elérhető lásd isteyirdis gyártása, civil aktivitás és a kultúra Guide (Elnöke) látja az élvonalban. Röviden, fosztogatás Avtokratiya kultúra, miközben a Demikratiya termelési kultúra. Azt lehet mondani, mi van a meggyőződés, hogy a világ a jövőben az emberek keçitdə egy színpadi függ kultúra. Ez a kis volumenű jelentés, a világ fontos, a természet a nagy kérdés próbáltam emelni. Társadalmunk tartozik nekem megérteni a természetét ezt a kérdést.

  Turabhanoğl Rafik.

  2017/03/19

  - - - -- --  Finlandiya türkcesinde--------

  WORLD ihmiskuntaa ansioista KULTTUURI.

  Käsite kulttuuri, inistintik (fehim) pohjassa käsitteen formalaşs kehittyneen puitteissa kysynnän tänään ja kehittyvien aika on. Viljelmä ihmisyhteisön, joka on mekanismi säädellä telabat aineellisia siunauksia. Tämä kulttuuri myös deyişmes sisältöä, on ei-ajasta riippuvalla tavalla. Maailman ihmisiä tällaiset, hän sanoi tärkein kulttuuriin saalista nimissä kulttuurin. Dünyanən kaikki suurempia arvoja, vaan myös ihmiskunnan runollinen luovuus, ryöstelyä kulttuuripalvelut varten lähdön. Ryöstelyä kulttuuri palvelee maailman lasketaan yhdeksi valitun sähköpostin, eeppinen Kitabi Dede Korkut tapahtui pohjan Turkin yleisen mielipiteen. Kaikki kirjat maailmassa pidetään pyhiä esineitä, jotka palvelevat tuoda kaikki pelaajat ryöstää siviilikäyttöön kulttuuriin. Ryöstelyä kehittämisen kulttuuri on tarpeen kouluttaa sankari ja kansan johtaja tekijä. Kautta historian lähes kaikki mielipidejohtajat maailmassa ovat olleet etsimään Vaihtoehtona tälle kulttuuriin. Nopea kehitys tieteen, kun toisen maailmansodan on luonut tällaisen toivoa, se palvelee tarkoitusta ryöstämisellä kulttuuriin mahdollista saada tällainen vaihtoehto. Niin myös tieteellinen naliyyet saatu ihmisyhteiskunta tarve hänen aineellisia siunauksia enemmän siviili tavalla, voit asettaa. Yleisesti tuotantokulttuuri sitä kutsuttiin. täytäntöönpano siviiliväestön länsimaisen kulttuurin otti omasta ja suuri naliyyet saatiin. Tänään West määrän ihmisen yhteiskunta ei tarvitse muokkaamiseen sodan. aineellisia siunauksia, kiitos tieteen kehitystä tietää runsaasti luotava. Joten XXI orjamoduuli ryöstämismuoto kulttuuriimme ei ole enää esityslistalla. Jos ryöstäen kulttuuri sankari ja johtaja ihmisyhteisön edessä offline nähdä isteyirdis, tuotanto siviili toiminnan ja kulttuurin opas (puheenjohtaja, puheenjohtaja) näkee eturintamassa. Lyhyesti, ryöstelyä Avtokratiya kulttuuri, ja tarjoaa Demikratiya tuotantokulttuuri. Voimme sanoa, mitä meillä on vakuuttunut siitä, että tulevaisuuden maailmassa ihmiset keçitdə vaiheessa tuotanto riippuu kulttuuriin. Tämä pienten määrien raportin, maailma on tärkeää, luonne suurista kysymyksistä yritin nostaa. Yhteiskuntamme on minulle velkaa ymmärtää luonnetta tätä asiaa.

  Turabhanoğl Rafik.

  19.3.2017

  - - - - -- -  Eston türkcesinde ------ 

  MAAILM inimkonna teeneid kultuuri.

  Kultuuri mõiste, inistintik (fehim) baasi mõiste formalaşs, et on välja töötanud raames nõudlust täna ja areneva aega on. Kultuur inimühiskonna, mis on mehhanism, millega reguleeritakse telabat materjali õnnistusi. See kultuur ka deyişmes sisu, on mitte-aega sõltuvalt. Inimesed maailma nagu ta ütles, et peamine kultuuri sõjasaak kultuuri nimel. Dünyanən kõik kõrgemad väärtused, vaid ka inimkonna poeetiline loovus, rüüstamine kultuurilise teenindamise eesmärgil väljund. Rüüstamine kultuuri teenindavad maailma lugeda üks valitud e-mail, eepiline Kitabi Dede Korkut, tekkis alusena Türgi avalik arvamus. Kõik raamatud maailmas peetakse püha esemeid, mis aitavad tuua kõik mängijad rüüstata tsiviil kultuuri. Rüüstamine jaoks kultuuri arengut, on vaja koolitada kangelane ja juht inimesed tegur. Läbi ajaloo on peaaegu kõik arvamusliidrid maailma on otsinud alternatiivi sellele kultuurile. Kiire areng teaduse, pärast Teist maailmasõda on loodud selline lootus, see teenib eesmärki rüüstavad kultuuri- võimalik, et selline alternatiiv. Nii teadusliku naliyyet saadud inimühiskonnas, vajadus tema materjali õnnistusi rohkem tsiviil moel saab seadistada. Üldiselt tootmise kultuuri seda kutsuti. rakendamise tsiviilelanikkonnale lääne kultuuri võttis enda ja väga suur naliyyet saadi. Täna Lääne arvu inimühiskonnas ei pea toimetamine sõda. materjali õnnistusi, tänu teaduse teab palju tuleb luua. Nii XXI alammooduliga rüüstamine kultuur täna ei ole enam päevakorras. Kui rüüstavad kultuuri kangelane ja juht inimühiskonna ees offline näha isteyirdis, tootmine tsiviil aktiivsus ja kultuuri Guide (president, esimees) näeb esirinnas. Lühidalt, rüüstamine Avtokratiya kultuuri, pakkudes samas Demikratiya tootmise kultuuri. Me ei saa öelda, mida me oleme veendunud, et tuleviku maailmas inimesi keçitdə etapil tootmine sõltub kultuurist. See väiketootjad aruandes, et maailm on oluline, olemust suurte teemade Üritasin tõsta. Meie ühiskond võlgneb mulle mõista laadi selles küsimuses.

  Turabhanoğl Rafik.

  2017/03/19

  -- --- Kazak türkcesinde --- --- --  ---

  МӘДЕНИЕТ еңбегі Дүниежүзілік Адамзат.

  бүгін сұраныстың аясында әзірленген деп тұжырымдамасы formalaşs базасында мәдениет, inistintik (Fehim) тұжырымдамасы және дамушы уақыты болып табылады. telabat материалдық баталарын реттеу механизмі болып табылады адамзат қоғамының мәдениеті. Бұл сондай-ақ мәдениет мазмұнын deyişmes, емес уақытқа тəуелді жүзді болуына көмектеседі. Осындай әлемнің адамдар, ол мәдениет атынан негізгі мәдени тона деді. барлық жоғары құндылықтар, сондай-ақ адамзат поэтикалық шығармашылығын Dünyanən, шығару мақсатында мәдени қызметтерін тонау. әлемдегі таңдалған электрондық пошта бірі ретінде саналады өтеп мәдениетін тонау, эпикалық Қорқыт Деде Коркут, түрік қоғамдық пікірді базасы ретінде пайда болды. әлемдегі кітаптар Барлық азаматтық мәдениетін грабить барлық ойыншыларды келтіру үшін қызмет етеді қасиетті артефактілер қарастырылады. мәдениетті дамыту үшін тонау, ол адам факторы кейіпкері және көшбасшы даярлау қажет. Тарих бойы әлемдегі барлық дерлік пікірі басшылары осы мәдениет балама іздеп болды. ғылым қарқынды дамуы, екінші дүниежүзілік соғыс осындай үміт құрды кейін, ол мұндай балама болуы мүмкін мәдени тонау мақсатын қызмет етеді. Сондықтан оның материалдық баталары қажеттілігі көп азаматтық жолы, адамзат қоғамының алынған ғылыми naliyyet қамтамасыз ету, сіз орната аласыз. Жалпы өндірістік мәдениеті жылы деп аталды. батыс мәдениетінің азаматтық халықтың асыру өз бетінше алып, өте үлкен naliyyet алынды. Бүгін Батыста адамзат қоғамының саны соғыс өңдеу қажет емес. материалдық баталар, ғылымның дамуына арқасында құрылатын көп біледі. Сондықтан бүгінде мәдениетін тонаушылық ХХІ құл модуль күн тәртібі бойынша емес. алдыңғы офлайн isteyirdis қараңыз мәдениет кейіпкерді және адамзат қоғамының көшбасшысы талан-таражға болса, азаматтық белсенділігін өндіру және мәдениет нұсқаулығы (Президент, төрағасы) бірінші кезекке көреді. Demikratiya өндірістік мәдениетті қамтамасыз етуге, ал Қысқаша айтқанда, Avtokratiya мәдениетін тонау. Біз болашақ адамдардың әлемдік қойылым мәдениетіне байланысты keçitdə деп сенім қандай айтуға болады. Бұл шағын көлемді баяндама, әлем, Мен көтеруге тырысты үлкен мәселелердің сипаты маңызды болып табылады. Біздің қоғам маған осы мәселе табиғатын түсіну міндетті.

  Рафик  Turabhanoğlı.

  03/19/2017

   - - -- - -- --Kirgiz türkcesinde - -- ---  

  МАДАНИЯТ өзү менен WORLD адамзат.

  суроо-талаптын бүгүн алкагында түшүнүгү маданият, inistintik (fehim) түшүнүгү formalaşs түбүнө-жылы иштелип чыккан жана өнүгүп келе жаткан убак. бир механизм адам коомдун маданий, telabat, материалдык жактан да батага жөнгө салуу. Бул маданият эле эмес убакыт көз каранды кандай болот, мазмуну deyişmes. Мындай дүйнө эли, анын маданияты атынан негизги маданий олжо билдирди. бардык жогорку баалуулуктарын Dünyanən, ошондой эле адамзаттын көркөм чыгармачылык, өндүрүштүн максаттары үчүн маданий кызматтарды мародерлук. Тоноочулук дүйнө тандалган электрондук почта бири катары санап кызмат маданият, эпикалык Китабу Деде Коркут, түрк коомдук пикирди базасында болгон. дүйнөдө китептердин бардык жарандык маданиятын олжо кылуу үчүн бардык оюнчуларды алып кызмат каралган ыйык калдыктар болуп саналат. маданиятын өнүктүрүү үчүн талап-тоноолор, адамдар себеп, баатырдык жана лидери окутуу зарыл. тарых боюнча, дүйнө жүзү боюнча дээрлик бардык пикир лидерлери бул маданиятына ордуна издеп келишкен. Илим тез өнүктүрүү, Экинчи дүйнөлүк согуш сыяктуу үмүт жараткан кийин, мисалы, бир башка жол маданий мүмкүн тоноп максатта кызмат кылат. Ошентип, адамдын коом менен алынган илимий naliyyet камсыз кылуу, анын материалдык жактан алган баталарын үчүн жарандык жол керек, сен орноткон болот. жалпы өндүрүштүк маданият жылы деп аталат. батыш маданиятынын жарандык калкты ишке ашыруу өзүнүн жана абдан чоң naliyyet жөнүндө алды алынган. Бүгүнкү күндө Батыштын адам коомдун саны согуш менен өзгөртүп кереги жок. материалдык нерселер биздин рухий мурасыбыз өнүккөн илим көп билет үчүн жаратылган болушу керек болууда. Бүгүнкү күндө маданият мародерлук ушунчалык XXI кул модулу күн мындан ары турат. алдыңкы Тыныгууда маданият баатыр жана адамзат коомунун лидери тоноп isteyirdis көрсө, жарандык иштин жана маданият Guide (президенти, төрагасы) өндүрүү жатышканын көрүп турат. Кыскача айтканда, Avtokratiya маданиятын мародерлук, Demikratiya өндүрүш маданиятын берет. Биз келечекте адамдардын дүйнө театр өндүрүшүн keçitdə жаткан маданиятка көз каранды экенин соттуулугу бар экенин айтууга болот. Бул чакан көлөмү жөнүндө отчет, дүйнөлүк мааниге ээ болсо, мен көтөрүү үчүн аракет кылган чоң маселелердин мүнөзү. Биздин коом бул маселени табиятын түшүнүүгө милдеттүү.

  RAFIK  Turabhanoğlu.

  03/19/2017

  --- - - - - - - Moğol türkcesinde - -- - -

  СОЁЛЫН гавьяанд нь ДЭЛХИЙН хүн төрөлхтний.

  ойлголт formalaşs суурь нь, inistintik (fehim) соёлын тухай ойлголт эрэлт өнөөдөр хүрээнд боловсруулж байгаа болон шинээр гарч ирж буй цаг хугацаа юм. механизм нь хүний ​​нийгмийн соёл, telabat материал адислалуудыг зохицуулахад оршино. Энэ соёл нь мөн төрийн бус цаг хугацааны хамааралтай төрлийн болно, агуулга deyişmes. Ийм дэлхийн хүмүүс, тэр соёлын нэрээр гол соёлын дээрэмдсэн байна. үйлдвэрлэлийн зориулалтаар соёлын үйлчилгээ дээрэмдэн, бүх дээд үнэт зүйлс, бас хүн төрөлхтний яруу найргийн бүтээлч Dünyanən. дэлхийн сонгосон и-мэйл, баатарлаг Kitabı Dede Korkut нэг нь тоолж, Туркийн олон нийтийн санаа бодол суурийн талаар гарсан үйлчлэх дээрэмдэн соёл. Дэлхийн ном бүх иргэний соёлыг тонох бүх тоглогчдыг авчрах үйлчлэх гэж үздэг нандин дурсгал юм. соёлын хөгжилд дээрэмдэн, хүмүүс хүчин баатар болон удирдагч бэлтгэх шаардлагатай байна. түүхийн туршид, дэлхийн бараг бүх санал удирдагчид энэ соёл өөр нэг хувилбар хайж байна. Шинжлэх ухаан хурдацтай хөгжил, дараа дэлхийн хоёрдугаар дайн ийм найдвар бий болгож байна, энэ ийм өөр байж болох соёлын дээрэм зорилгыг үйлчлэх болно. Тиймээс хүний ​​нийгэмд олж авсан шинжлэх ухааны naliyyet хангах, түүний материаллаг адислалуудыг хэрэгцээ илүү иргэний арга зам, та тохируулж болно. Ер үйлдвэрлэлийн соёл гэж нэрлэдэг байсан. Барууны соёл, энгийн хүн амд хэрэгжилтийг авч байсан өөрийн болон маш том naliyyet дээр авчээ. Өнөөдөр баруун хүний ​​нийгэмд тоо дайнд засварлаж байх хэрэгтэй биш юм. материаллаг адислалуудыг ачаар шинжлэх ухааны хөгжил хангалттай мэддэг бий болно. Өнөөдөр соёлыг дээрэмдэн Тэгэхээр чинь XXI боол модуль нь ямар ч болсон асуудал юм. урд офлайн соёл баатар, хүний ​​нийгмийн удирдагч дээрэм isteyirdis үзэх юм бол, иргэний үйл ажиллагаа, соёл гарын авлага (Ерөнхийлөгч, ТУЗ-ийн дарга) үйлдвэрлэл тэргүүн эгнээнд нь хардаг. Товчоор хэлбэл, Avtokratiya соёлыг дээрэмдэн Demikratiya үйлдвэрлэлийн соёлыг хангаж байна. Бид ирээдүйн хүмүүсийн дэлхийн нэг үе шат үйлдвэрлэл keçitdə байгаа соёл хамаардаг гэсэн итгэл үнэмшил юу хэлж болно. Энэ нь жижиг хэмжээний тайлан, дэлхийн гол нь, би босгох гэж оролдсон том асуудлын мөн чанар юм. Манай нийгэм намайг энэ асуудлын мөн чанарыг ойлгох өртэй.

  Rafik  Turabhanoğlı.

  03/19/2017

  ====== Azərbaycan türkcəsində  === == === = 

                             DÜNYA DA, İNSANLIQ MƏDƏNİYYƏT İNİN ƏSASI.

  Mədəniyyət  anlayışı, inistintik ( fəhim ) anlayışının bazasında formalaşsa da, zamanın tələbləri çərçivəsində inkişaf edib  və bu gün də inkişafdadır. Mədəniyyət  insan toplumunun, maddi nemətlərə olan təlabatını tənzimləyən bir mexanizmidir. Bu mədəniyyət, məzmunca dəyişməsə də, zamandan asılı olaraq ən sivil formaya sahib olur. Dünya insanları belə bir, ana mədəniyyətin adına Yağmalama mədəniyyəti  deyib. Dünyanən bütün ali dəyərləri, o cümlədən insanlığın poetik yaradıcılığı,Yağmalama mədəniyyətinə xidmət məqsədi üçün yaranıb.  Yağmalama mədəniyyətinə xidmət edən, dünyanın sayılıb seçilən eposlarından biri olan, Kitabi Dədəm Qorqud eposu, Türk xalqının təfəkkür bazası kimi meydana gəlib.  Dünyada bütün müqəddəs sayılan kitabların hamısı Yağmalama mədəniyyətinə sivil çalarlar gətirməyə xidmət edən əsərlərdir. Yağmalama mədəniyyətinin inkişafı üçün, insanlar arasından qəhrəman və liderlərin yetişdirilməsi zəruri amildir. Dünyanın demək olar ki, bütün fikir adamları tarix boyu bu mədəniyyətin alternativinin axtarışında olmuşlar. Elmin surətli inkişafı, ikinci dünya müharibəsindən sonra, belə bir ümüd yaratdı ki, Yağmalama mədəniyyətinin məqsədinə xidmət edəcək belə bir alternativin tapılması mümkündür. Yani əldə edilən elmi naliyyətlər imkan verir ki, insan toplumu ilə, onun maddi nemətlərə olan ehtiyacını daha sivil bir formada, tənzimləmək  olar. Buna ümumi şəkildə İstehsal mədəniyyəti adı verildi. Bu mədəniyyətin tətbiqini qərbin sivil xalqları öz üzərinə götürdu və çox böyük naliyyətlər əldə edildi. Bu gün qərbdə insan toplumunun sayını, müharibə yolu ilə tənzimləməyə ehtiyac duymur. Elmin inkişafı sayəsində maddi nemətlər bolluğu yaradıla bilir. Yəni bu gün Yağmalama mədəniyyətinin XXI əsir modulu artıq gündəmdədir. Əgər Yağmalama mədəniyyəti insan cəmiyyətində qəhrəmanı və Lideri ön xətdə görmək istəyirdisə, İstehsal mədəniyyəti vətəndaş aktivliyini və Rəhbəri (Prezidenti, Başkanı ) ön cərgədə görür. Bir sözlə Yağmalama mədəniyyəti Avtokratiyaya, İstehsal mədəniyyəti isə  Demikratiyaya üstünlük verməkdədir.  Söylədiklərimizdən o qənaətə gəlmək olar ki, dünya insanlarının gələcəyi, istehsal mədəniyyətinə bağlı bir mərhələyə keçitdədir. Bu kiçik həcmli yazıda, dünya əhəmiyyətli, böyük bir məsələnin mahiyyətini gündəmə gətirməyə çalışdım.  Mənə görə cəmiyyətimiz bu məsələnin mahiyyətini anlamağa borcludur.

  Rafiq Turabxanoğlu.

  19.03.2017

    == = == = =Türkiye türkcesinde =====

  DÜNYA DA, İNSANLIK KÜLTÜR inin ESASI.

  Kültür kavramı, inistintik (fehim) kavramının tabanında formalaşsa da, zamanın talepleri çerçevesinde gelişmiştir ve bugün de gelişmekte dır.  Kültür insan toplumunun, maddi nimetlere olan telabatını düzenleyen bir mekanizmadır. Bu kültür, içerik deyişmese de, zamana bağlı olarak en sivil biçime sahip olur. Dünya insanları böyle bir, ana kültürün adına Yağmalama kültürü söyledi. Dünyanən tüm yüksek değerleri, aynı zamanda insanlığın şiirsel yaratıcılık, yağmalama kültürüne hizmet amacı için çıktı. Yağmalama kültürüne hizmet eden, dünyanın sayılıp seçilen eposlarından biri olan, Kitabi Dedem Korkut destanı, Türk halkının düşünce tabanı gibi meydana geldi. Dünyada tüm kutsal sayılan kitapların hepsi yağmalama kültürüne sivil çalarlar getirmeye hizmet eden eserlerdir. Yağmalama kültürünün gelişmesi için, insanlar arasından Kahraman ve liderlerin yetiştirilmesi gerekli faktördür. Dünyanın hemen hemen bütün fikir adamları tarih boyunca bu kültürün alternatifinin arayışında olmuşlardır. Bilimin hızlı gelişimi, ikinci dünya savaşından sonra, böyle bir umut yarattı ki, yağmalama kültürünün amacına hizmet edecek böyle bir alternatifin bulunması mümkündür. Yani elde edilen bilimsel naliyyetler sağlayan, insan toplumu ile, onun maddi nimetlere ihtiyacını daha sivil bir şekilde, kurabilirsiniz. Buna genel olarak Üretim kültürü adı verildi. Bu kültürün uygulamasını batının sivil halkları kendi üzerine aldı ve çok büyük naliyyetler elde edildi. Bugün batıda insan toplumunun sayısını, savaş yoluyla düzenlemeye ihtiyaç duymuyor. Bilimin gelişmesi sayesinde maddi nimetler bolluğu yaratıla bilir.  Yani bugün yağmalama kültürünün XXI esir modülü artık gündemdedir. Eğer yağmalama kültürü insan toplumunda kahramanı ve lideri ön çevrimdışı görmek isteyirdise, Üretim kültürü sivil aktivitesini ve Rehberi (Cumhurbaşkanı, Başkanı) ön safta görüyor. Kısacası yağmalama kültürü Avtokratiyaya, Üretim kültürü ise Demikratiyaya sağlamaktadır. Söylediklerimizden o kanaate varabiliriz, dünya insanlarının geleceği, üretim kültürüne bağlı bir aşamaya keçitdədir. Bu küçük hacimli yazıda, dünya önemli, büyük bir meselenin mahiyetini gündeme getirmeye çalıştım. Bana göre toplumumuz bu meselenin mahiyetini anlamaya borçlu.

  Refik Turabhanoğlu.

  19.03.2017

    - - - -- - - -  Özbek türkcesinde --------------

  Madaniyat foyda jahon HUMANITY.

  tushunchasi formalaşs asosida, inistintik (Fahim) madaniyat tushunchasi talab bugun doirasida ishlab chiqilgan va rivojlanayotgan vaqt. mexanizm inson jamiyatning madaniy, telabat moddiy ne'matlarini tartibga solish. Bu madaniyat, shuningdek, nodavlat vaqt bog'liq qanday bo'ladi, kontent deyişmes. Bunday dunyo ahli, u madaniyat nomi bilan asosiy madaniy talash dedi. chiqishi maqsadida madaniy xizmatlar talon, barcha oliy qadriyatlar, balki insoniyatning she'riy ijodkorlik Dünyanən. dunyodagi tanlangan e-pochta, epik Kitobi Qurqut biri sifatida sanab, Turkiya jamoatchilik fikrini bazasi sifatida sodir xizmat talon madaniyat. Dunyodagi barcha kitoblari fuqarolik madaniyatini o'lja uchun barcha futbolchilar olib xizmat ko'rib chiqildi muqaddas asarlar bor. madaniyatini rivojlantirish uchun talon, u kishi omil qahramoni va rahbarini o'rgatish zarur. Tarix davomida dunyodagi deyarli barcha fikr rahbarlari bu madaniyatiga muqobil izlab edi. Ikkinchi jahon urushi bunday umid yaratdi keyin ilm-fan jadal rivojlantirish, bu kabi muqobil bo'lishi mumkin madaniy o'marish maqsadi xizmat qiladi. Shunday qilib, inson jamiyat bilan olingan ilmiy naliyyet ta'minlash, uning moddiy ne'matlar uchun ehtiyoj ko'proq fuqarolik yo'li, siz o'rnatishingiz mumkin. umumiy ishlab chiqarish madaniyat u deb nomlangan. G'arb madaniyati fuqaro aholining amalga oshirish olingan o'z va juda katta naliyyet oldi. Bugungi kunda G'arbda inson jamiyat soni urush tahrir kerak emas. ilm-fan rivojlanishi ko'p biladi moddiy barakalar, rahmat yaratiladi. bugun madaniyatini talon Bas XXI qul modul endi kun tartibida bo'ladi. old oflayn madaniyat qahramon va inson jamiyat rahbarini o'marish isteyirdis ko'rsangiz, fuqarolik faolligi va madaniyat Guide (Prezidenti raisi) ishlab chiqarish muhim mavqega ega ko'radi. Demikratiya ishlab chiqarish madaniyatini ta'minlash esa Qisqasi, Avtokratiya madaniyatini talon. Biz kelajakda odamlar dunyo bosqichi ishlab chiqarish keçitdə etiladi madaniyat bog'liq ishonch bor, nima aytish mumkin. Bu kichik hajmi hisobot, jahon men ko'tarishga urindi katta masalalar tabiati, muhim ahamiyatga ega. Bizning jamiyat me, bu masalani mohiyatini tushunish qarzi.

  Rafiq  Turabhanoğlu.

  03/19/2017


  .