​​
 
 
en_US
en
off
Mobile View
Desktop View
 
PreviousNext
 • HUNGAR


  .

  Olanlar
  17745

  BU SAYFA TURAN MANEVİ BİRLİYİ ADINA,  MÜSTEKİL TÜRK DÖVLETLERİNİN PREZİDENT VE DÖVLETE CAVABDEH SAYILAN MEMURLARLA ALAKAYA AYRILIR. ILIM ADAMLARI.

  ETİRAF.
  Bugün 01.01.2016-ci ildir. Bu aynı zamanda şu anlama gelir, benim 70 yaşındayım. Yani hakkım var ki, ötüb-geçenler hakkında kişisel fikir söyleyeyim.
  Bana gençliğim de ki: - Çocuk olarak milletinin tarihini bilmeyen, onun geleceğine hiçbir katkıda veremez.
  Çok güzel, deyip işe giriştim ve sonuçta tarihimizle ilgili çok büyük bir tarihçiler ordusu olduk. Birde ayıldıq ki, aynı tarihçiler ordusu olarak qocalır, dünyamızı değişir, ve bir neslin ömrü fiziksel barlıq olarak, başa vuruyoruz. Yine de, bizim davamçımız olacak, gençliğimizi tavsiye ederiz ki, -Millətin evladı olarak, milletinin tarihini bilmeyen, onun geleceğine hiçbir katkıda veremez. Başka milletleri söyleyemem, ama onu biliyorum ki, Türk milletinin tarihini, tam öğrenmeye bir insan ömrü pes etmiyor. Öğrenmenin sonucu sadece öğrenmek değil, aynı zamanda iş olmalıdır.
  Ehtiraf edim ki, XX yüzyılın 90'lı yıllarından tüm imkanlarım dahilinde çalışıyorum ki, türk dünyası ziyalılarını inandırım ki, tüm bu güne kadar yapılan çalışmaların ötesinde dura bilecek, Turan Moral Devleti kuralım. Bu yol ile Türk'ün bir millet olarak birliğini elde edelim.
  Alınmıyor ki, alınmıyor.
  Sebep: - Ben liderəm! isteğini, Milletim liderim isteği seviyesine ucalda bilmemeyimizdir. Bugün, Bağımsız Türk Devletleri Prezidentlerinin yardımıyla sonucunda, TMB. Kağanlığı bu meseleyi çözmek ve çözmek gerekir. Bu hepimizin isteği, arzusu ve talebidir.
  Saygılarımızla. TMB. KAĞANLIĞ.
  01.01.2016.
  =============== azer============
  ETİRAF.
  Bu gün 01.01.2016-cı ildir. Bu həm də o deməkdir ki, mənim 70 yaşım var. Yəni haqqım var ki, ötüb-keçənlər haqqında şəxsi fikir söyləyim.
  Mənə gəncliyim də dedilər: - Övlad olaraq millətinin tarixini bilməyən, onun gələcəyinə heç bir töhvə verə bilməz.
  Çox gözəl, deyib işə girişdim və nəticədə tariximizlə bağlı çox boyük bir tarixçilər ordusu olduq. Birdə ayıldıq ki, eləcə tarixçilər ordusu olaraq qocalır, dünyamızı dəyişir, və bir nəslin ömürü fiziki barlıq olaraq, başa vururuq. Yenə də, bizim davamçımız olacaq, gəncliyimizə məsləhət veririk ki, -Millətin övladı olaraq, millətinin tarixini bilməyən, onun gələcəyinə heç bir töhvə verə bilməz. Başqa millətləri deyə bilmərəm, amma onu bilirəm ki, Türk millətinin tarixini, tam öyrənməyə bir insan ömrü bəs eləmir. Öyrənməyin nəticəsi təkcə öyrənmək deyil, həm də iş olmalıdır.
  Ehtiraf edim ki, XX əsrin 90-cı illərindən bütün imkanlarım daxilində çalışıram ki, türk dünyası ziyalılarını inandırım ki, bütün bu günə qədər görülən işlərin fövqündə dura biləcək, Turan Mənəvi Dövləti quraq. Bu yol ilə Türkün bir millət olaraq birliyinı əldə edək.
  Alınmır ki, alınmır.
  Səbəb:- Mən liderəm! istəyini, Millətim liderimdir istəyi səviyyəsinə ucalda bilməməyimizdir. Bu gün, Müstəqil Türk Dövlətləri Prezidentlərinin köməkliyi nəticəsində , TMB. KAGANLIGI bu məsələni həll edə bilər və həll etməlidir. Bu hər birimizin istəyi, arzusu və tələbidir.
  Hörmətlə. TMB. KAĞANLIĞ.
  01.01.2016.


  QİSA DESƏK...
  İnsan real həyatda, Milləti, Xalqı yolunda mücadilə arzularının boğulduğunu gördükdə, onun dinə bağlılığı artır, dinin real olaraq bu mücadilədə gücsüz olduğunu dərk edəndə, gündəmə terorçuluq (qisasçılıq) gəlir. Bu məntiqin labütlüyünü, ötən əsrin əllinci illərində, qərb dediyimiz, bu günkü sivil dünya bir aksiom olaraq qəbul etdi və İNSAN HAKLARI deyilən bəyannamə dən irəli gələn tələbləri, dünyada mövcud olan, hər bir Ölkə Hökümətınin başlıca meyyarı olmalıdır, qərarını verdi. 
  Buna tarixin təkəri də demək olar, bu təkəri geriyə çəkmək və ya yolundan döndərmək mümkünsüz dür. Bunu dünyanın ağıl sahibləri hər zaman söyləyib.

  Rafiq Turabxanoğlu.  ALTERNATİVSİZ OLARAK.

  Türk halklarının birliğini yürekten isteyen herkese, bağımsız Türk devletlerinin siyasi alanda çalışan memurlarına.
  Türk halklarının birliğine ulaşmanın tek ve alternatifsiz yolu bugün Turan Moral Devleti'ni kurabilmek bacarığımız bağlı bir meseledir. Bu bağımsız Türk devletlerinin Ülke Prezidentlerinin öncelikli görevidir. Ülke cumhurbaşkanlarının bazılarını bu yoldan, kenara çekmek amacıyla, onlara doğru bilgi ulaştırmaya, bu alana sorumlu memurlar bilmelidir ki, ayrı ayrı kontrol yapılarının oluşturulması ve sadece sözden başka bir şey olamaz. Bu geçtiğimiz yılların deneyinde tam olarak kendini gösterdi ve tasdik etti.
  Saygılarımızla: Refik Turabhanoğlu.
  25.08.2015.
  ----------------Az----------------
  Türk xalqlarının birliyini ürəkdən istəyən hər kəsə, müstəqil türk dövlətlərinin siyasi sahədə çalışan məmurlarına. 
  Türk xalqlarının birliyinə nail olmağın yeganə və alternativsiz yolu bu gün Turan Mənəvi Dövlətini qura bilmək bacarığımıza bağlı bir məsələdir. Bu müstəqil türk dövlətlərinin Ölkə Prezidentlərinin ümdə vəzifəsidir. Ölkə Prezidentlərinin bəzilərini bu yoldan, kənara çəkmək məqsədi ilə, onlara düzgün informasiya çatdırmağa, bu sahəyə cavabdeh məmurlar bilməlidir ki, ayrı-ayrı idarə strukturlarınin yaradılması yalnız və yalnız sözdən başqa bir şey ola bilməz. Bu ötən illərin təcrübəsində tam olaraq özünü göstərdi və təsdiq etdi.
  Hörmətlə: Rafiq Turabxanoğlu.
  25.08.2015.

  Türkiye- PREZİDENTİNE

  Turan Manevi Birliği (TMB) Türk xalqıarının birliğini yaratmanın önemi hakkında, Uluslararası standartlra uygun şekilde, ne yapmak gerekiyorsa hepsini gündeme getirdi ve getiriyor.
  1.-TMB-i kaydetti ki, Türk halklarının bu günkü durumunu dikkate alarak, bağımsız Türk devletlerinden birinin Cumhurbaşkanı, ev sahipliği yapmalıdır ki. Turan Manevi Birliği (TMB) çözücü kurultayı kendi işine başlasın.
  a) Turan Manevi Birliği, yönetim yapısı olan İşçi Kurulu (kağanlık) resmen ilan etti ve internet üzerinden yayınladı.
  b) TMB-in işçi ekibi teklif etti ki, Bağımsız Türk devletlerinin Hükümet yapısı, Türk halkları Bakanlığı tesis edilsin.
  2. -TMB-i Çözücü kurultayı, Bağımsız Türk Devletlerinden en azından birinin himayelerinde altında tutulmalıdır. Öyle sadece, çünkü Turan Manevi Birliği, Personel (kağanlık) kendi içeriği bakımından esasen, son yüzyılda 1990 yıllarında, bugünkü bağımsız Türk devletlerinin çoğunluğunun talihin de müstesna hizmeti olan aydınlarımız dan oluşur.
  3.TMB-i (Turan Moral Birliği'nin) önerisi olan, Turan Manevi Devleti'nin kurulması, ona göre bu güne kadar, çözüm bulmuyor ki, Bağımsız Türk Devletleri Cumhurbaşkanları, bu meselenin çözümü yönünde, bizzat risk edip, işe başlamak sorumluluğunu, kabul etmez.
  4) Özellikle vurguluyorum ki, Türk - (Fino-Ugor, Kpçak, Oğuz) halkının, dünyanın siyasi çizgisinde, gelecek güvencesi olacak, Turan Moral Devleti'nin kurulmasına sorumluluk, bugünkü bağımsız Türk Devletlerinin ülke Cumhurbaşkanları. Aynı şekilde, bizzat siz, Türkiye Respubilkasının Başkanı Sayın Recep Teyyup Erdoğan.
  TMB. KAĞANI ....... Refik Turabhanoğlu.
  E-P. arto.turan@gmail.com.
  Mob.tel. (+994557870447)


  AZERBAYCAN- PREZİDENTİNE
  Turan Mənəvi Birliyi (TMB) Türk xalqıarının birliyini yaratmağın vacibliyi haqqında, Beynəlxalq standartlra uyğun şəkildə, nə etmək lazımdırsa hamısını gündəmə gətirdi və gətirir.
  1. TMB-i qeyd etdi ki, Türk xalqlarının bu günkü durumunu nəzərə alaraq, müstəqil Türk dövlətlərindən birinin ölkə başçısı, ev sahiblıyi etməlidir ki. Turan Mənəvi Birliyinin (TMB) həll edici qurultayı öz işinə başlasın.
  a) Turan Mənəvi Birliyi, rəhbərlik strukturu olan İşçi Heyyəti (KAĞANLIK) rəsmi olaraq elan etdi və internet üzərindən yayımladı.
  b) TMB-in işçi heyyəti təklif etdi ki, Müstəqil Türk dövlətlərinin Hökumət strukturunda, Türk xalqları nazirliyi təsis edilsin. 
  2. TMB-in Həll edici qurultayı, Müstəqil Türk Devlətlərindən heç olmasa birinin himayədarlığı altında keçirilməlidir. Elə təkcə ona görə ki, Turan Mənəvi Birliyinin , İşçi Heyəti (Kağanlık) öz tərkibi baxımından əsasən, ötən əsrin 1990-cı illərində, bu günkü müstəqil Türk dövlətlərinin əksəriyyətinin talehin də müstəsna xidməti olan ziyalılarımız dan, ibarətdir. 
  3. Turan Mənəvi Birliyinin təklifi olan, Turan Mənəvi Dövlətinin qurulması, ona görə bu günə qədər, öz həllini tapmır ki, Müstəqil Türk Dövlətlərinin Prezidentləri, bu məsələnin həlli istiqamətində, şəxsən risk edib, işə başlamaq məsuliyyətini, öz üzərinə götürmür.
  4) Xüsusi olaraq vurğulayıram ki, Türk -(Fino-Uqor, Kıpçak, Oğuz) xalqının, dünyanın siyasi müstəvisində, gələcək qarantı olacaq, Turan Mənəvi Dövlətinin yaradılmasına cavabdehlik, bu günkü müstəqil Türk Dövlətlərinin ölkə Prezidentləridir. O cümlədən, şəxsən siz, Azərbaycan Respubilkasının Prezidenti cənab İlham Əliyev.
  TMB-nin Xaqanı:............. Rafiq Turabxanoğlu.
  E-P. arto.turan@gmail.com.
  Mob.tel. (+994557870447)


   MACARSTAN-  PREZİDENTİNE

  Turan Moral Szövetség (TMB) a létrehozásának fontosságát egységét a török xalqıar Nemzetközi standartlr megfelelő módon, mit mindannyian hozta a napirendet, valamint szükség esetén.
  1-TMB-i jegyezni, hogy figyelembe véve a jelenlegi helyzetet a török nép, a török állam függetlenek elnök, hogy meg kell házigazdája. Turan Moral Szövetség (TMB) oldószer congress're induló saját üzletét.
  a) A lelki Egyesület Turan, irányítási struktúra, az Üzemi Tanács (khánság) hivatalosan bejelentett és az interneten közzétett.
  b) A TMB felajánlotta a csapat a munkavállalók, a kormányzati struktúra a független török állam, a török nép Minisztérium telephelyén.
  2. Oldószer-i -TMB kongresszusi kell tartani védnöksége alatt legalább egy független török állam. Csak azért, mert a lelki Turan uniós személyzetet (khánság) tekintetében lényegesen annak tartalmát, a múlt század 1990-ben, a sorsa a legtöbb mai független török állam is előfordul kivételes szolgáltatást a mi értelmiségiek.
  3.TMB-i (Turan Morali Unió) az a javaslat, Turan Moroli létrehozása állam szerint neki, a mai napig, ő nem talál megoldást, független török Államok elnökei felé megoldás ez a kérdés az, hogy vajon a kockázat magukat, elkezdenek a felelősségi köröket, nem fogadja el.
  4) különösen hangsúlyozom, Törökország - (Fino-ugor, Kpçak, Oguz) az emberek a világ politikai vonalon, a jövőben biztosítani kell, a felelősség Turan Morali állam létrehozását, most a független török állam az ország elnökei. Hasonlóképpen, akkor személyesen, elnök úr, a Respubilka re Pal Simitt s Magaria.
  TMB. KAAN van ....... Turabhanoğl Rafik.
  E-P. Én arto.turan@gmail.com.
  Mob.tel. (+994557870447)


  MONĞOLSTAN- PREZİDENTİNE

  Turan Сүнслэг Холбоо (TCA) xalqiarin ач холбогдлын талаар бий болгох, эв нэгдлийг турк, шугам нь олон улсын стандарт, тэдэндээ хүртэл бол та юу хийх хэрэгтэй, мөн авчирдаг.

  1.-TMB-би гэдгийг тэмдэглэх нь харгалзан өнөөгийн байдалд турк хүмүүс, Ерөнхийлөгч нэг бие даасан Түрэг улс, зохион байгуулах. Turan Сүнслэг Холбоо (TCA) төлбөрийн чадвартай Конгресс эхлэх өөрсдийн бизнес.
  a) Turan сүнслэг Холбоо нь удирдлагын бүтэц, зохион байгуулалт, ажилчдын Зөвлөл (kaganlik) албан есоор зарлаж, нийтэлсэн интернэтээр.
  b) TMB-ажилчдын баг бие даасан Түрэг улс засгийн газрын санал болгож байгаа бүтэц Яам турк хүмүүс байгуулагдсан.

  2. -TMB-төлбөрийн чадвартай Конгресс, байх естой байлгаж саатуулах наад зах нь нэг нь тусгаар Түрэг улс. Turan зүгээр л, учир нь энэ нь сүнслэг Эвлэлийн Ажилтан (kaganlik) хувьд тэдгээрийн агуулга, гол нь, өнгөрсөн зууны 1990, хувь заяа дийлэнх нь өнөөдрийн тусгаар Түрэг улс бас болдог нь онцгой үйлчилгээ нь манай сэхээтэн.

  3.TMB-би (Turan сэтгэл санааны байдалд of the Union) санал, Turan сэтгэл байгуулах төрийн дагуу түүнд, хэрэв энэ өдрийг хүртэл, биш шийдэл олох, Хараат бус Түрэг улс ерөнхийлөгч, чиглэлд шийдвэрлэх, энэ асуудлыг би хувьдаа хүлээн зөвшөөрч болохгүй вэ хариуцлагын эрсдэл, бизнес эхлэх.

  4) би хүсч стресс Ялангуяа турк (Fino-Ugric, Түрэг, Oghuz) дэлхийн хүмүүс, улс төрийн шугам ирээдүйн байх баталгаа Turan хариуцлага байгуулах төрийн ес суртахуун, Ерөнхийлөгчид улс өнөөдөр бие даасан Түрэг улс. Үүний нэгэн адил, хэрэв та өөрийн биеэр, Монгол улсын Ерөнхийлөгч Respublikasinin 
  Elbegdorj Tsakhia .
  TMB. kaan....... Refik Turabhanoglu.
  E-P. arto.turan@gmail.com.
  Mob.tel. (+994557870447)


  ÖZBEKSTAN- PREZİDENTİNE.

  Ular barcha kun tartibiga va olib zarur bo'lsa, olib, albatta, nima turk xalqıar Xalqaro standartlr tegishli tarzda birligini yaratish ahamiyati haqida Turon axloqiy uyushmasi (TMB).

  1-TMB-i hisobga Turk xalqining hozirgi vaziyatni, bir Prezidentining mustaqil Turk davlatini olib, bu bo'lib o'tdi lozim, deb ta'kidladi. Turon Axloqiy uyushmasi (TMB) o'z biznesini boshlash, hal qiluvchi congress're.
  a) Ma'naviy uyushmasi Turon, boshqaruv tuzilishi, ishchi kengashi (xonlik) rasman e'lon va internetda chop etildi.
  b) TMB ishchi guruhini taklif qildi, mustaqil Turkiya davlat hukumati tuzilishi, turk xalqi vazirligi yer mavjud.
  2. hal qiluvchi-i Kongress kamida bir mustaqil turk davlatining rahnamoligida o'tkaziladi -TMB. 1990 yilda o'tgan asrda sezilarli darajada uning mazmuni jihatidan ruhiy Turan Union xodimlari (xonlik), bugungi mustaqil turk davlatining ko'pchilik taqdiri ham bizning ziyolilar tomonidan maxsus xizmat bilan shakllanadi, chunki faqat.
  3.TMB-i (Turon Morali Union), unga ko'ra, taklif Turon Moral qonun davlat bu kun, u, bir yechim topish emas, mustaqil turk Shtatlari Prezidentlar, xavf o'zlari, ular vazifalarini amalga boshlash yoki yo'qligini, bu masalaning hal tomon, qabul qilmaydi.
  4), ayniqsa, men, Turkiyani ta'kidlashni - kelajak ishonch bo'ladi (Fino-ugric, Kpçak, Oguz) dunyodagi siyosiy liniyasi odamlarni, mamlakat prezidentlari endi mustaqil turkiy davlat mas'uliyat Turan Morali davlat muassasa. Xuddi shunday, siz shaxsan, Özbeks dan Respubilka janob Prezident   Şovket Mirziyoyev.
  TMB. KAAN ....... Rafiq Turabhanoğl.
  E-P. arto.turan@gmail.com.
  Mob.tel. (+994557870447)


  KAZAKSTAN- PREZİDENTİNE.

  Тұран Моральдық қауымдастығы (TMB) Түрік xalqıar Халықаралық standartlr тиісті жолмен бірлігін құру маңыздылығы туралы, олар барлық күн тәртібіндегі және алып, қажет болған жағдайда, не әкелді емес.
  1-TMB-і ескере өтті тиіс түрік халқының ағымдағы жағдайды, бір Президентінің түрік мемлекеттік тәуелсіз, отырып, деп атап өтті. Тұран Моральдық қауымдастығы (TMB) еріткіш congress're өз бизнесін бастап.
  а) Рухани қауымдастығы Тұран, басқару құрылымы, қызметкерлері кеңесі (хандығы) ресми жариялады және интернетте жарияланған.
  б) TMB түрік халқы министрлігі үй-жайлар болып табылады, тәуелсіз түрік мемлекет үкіметі құрылымын қызметкерлерінің командасын ұсынды.
  2. Еріткіш І съезінде дегенде бір тәуелсіз түрік мемлекеттің қамқорлығымен тиіс -TMB. Ол бүгінгі тәуелсіз түрік мемлекетінің көпшілігінің тағдыры, сондай-ақ біздің зиялы бастап ерекше қызметі бар жүреді, 1990 жылы өткен ғасырда, айтарлықтай оның мазмұны тұрғысынан ғана рухани Тұран одағы қызметкерлері (хандығы), себебі болып табылады.
  3.TMB-і (Тұран Morali одағы), осы күнге дейін, ол осы мәселені шешу тәуекел өздері ма қарай, олар мiндеттердi жүзеге бастайды, шешім, Тәуелсіз түрік Штаттарының Президенті таба емес, оның айтуынша ұсыныс Тұран Mоральдык мекеме мемлекеттік, болып табылады, қабылдамайды.
  4), атап айтқанда, мен айтамын, Түркия - әлемдегі саяси желісі (Fino-угор, Kpçak, Оғыз) адамдар, болашақ тәуелсіз түрік мемлекеттік ел президенттерінің қазір, жауапкершілік Тұран Morali мемлекеттік мекемесі қамтамасыз етiлетiн болады. Қазақстан Respubilka туралы Сол сияқты, жеке сіз, мырза Президент Нұрсұлтан Назарбаев.
  TMB. Kaan ....... Рафик Turabhanoğlu.
  E-P. arto.turan@gmail.com.
  Mob.tel. (+994557870447)
   KİRGİZSTAN- PREZİDENTİNE

  Туран руханий биримдигин (ТМБ), Түрк xalqiarin биримдиги маанилүүлүгү жөнүндө түзүү эл Аралык standartlra тиешелүү түрдө, эмне кылуу керек, эгерде бардык келдиң жана пайда алышкан.

  1.-TMB-мен белгилегендей, тюркских элдердин ошол күнү, көңүлгө алып, абалы, бири, аны көз Карандысыз Мамлекеттердин Түрк Президенти, хозяин, сиз жасоого тийиш. Туран руханий биримдигин (TMB) эриткич курултайы эмес, өзүнүн ишти баштоо.
  a) Туран руханий биримдигин, башкаруу структурасын, алар кызматкер Кеңешинин (kaganlik) расмий жарыялады жана опубликовал интернетте.
  b) TMB-in командасы кызматкерлеринин, - деп сунуштады, көз карандысыз тюркских мамлекеттердин, мамлекеттик түзүмдөрдүн, тюркские элдери Министрлигинин отель болчу сен.

  2. -TMB-эриткич i съезди көз карандысыз түрк мамлекеттин, жок эле дегенде, эгидасы алдында алардын биринин көзөмөлүндө болушу керек. Ооба гана, анткени Туран руханий биримдигин, персонал (kaganlik) көз карашынан алганда, алардын мазмунун, маани-маңызы боюнча, өткөн кылымда, 1990-жылы, бүгүн көз карандысыз тюркских мамлекеттердин көпчүлүгү фортуны ошондой эле, башка кызмат интеллектуалы, алар бизден болот.

  3.TMB-i (Туран моралдык Бирликтин) сунуштарды, Туран Mоралдык түзүү мамлекеттин, анын айтуусу боюнча, бул күнү, азырынча таппаса, өзүнүн чечими экендигин, көз карандысыз тюркских мамлекеттердин президенттери, багытында, бул маселени чечүү, өзү рисковать баштоо менен өзүнө жоопкерчиликти, эмес кабыл алат.

  4) өзгөчө подчеркиваю, бул турок (Фино-угорских, Kpcak, Өгүз) элдин дүйнөдөгү саясий линиясы, келсе уверенность болот, Туран-ахлак, мамлекетти түзүү үчүн жоопкерчиликти, бүгүн көз карандысыз тюркских мамлекеттердин президенттери катышты. Ошондой эле, сиз жеке, Кыргызстан Respubilka Президентинин г-н Almazbek Атамбаев.
  TMB. KAANI....... Рафик Turabhanoglu.
  E-P. arto.turan@gmail.com.
  Коргоонууну.tel. (+994557870447)  TÜRKMENSTAN- PREZİDENTİNE.  FİLLANDİYA- PREZİDENTİNE. ESTONİYA- PREZİDENTİNE. KKTC-PREZİDENTİNE


  FİLLANDİYA- PREZİDENTİNE.

  Turan Moral Association (TMB) noin tärkeää luoda yhtenäisyyttä Turkin xalqıar kansainvälisen standartlr asianmukaisella tavalla, mitä he kaikki tuonut asialistalle ja ryhtyvät tarvittaessa.
  1-TMB-i totesi, että ottaen huomioon nykyisen tilanteen Turkin kansan, Turkin valtion riippumattomia puhemies, että olisi ylläpidettävä. Turan Moral Association (TMB) liuotin congress're aloittaa oman yrityksen.
  ) Hengellinen ry Turan, hallintorakenne, Työntekijät neuvosto (Khanate) virallisesti ilmoitettu ja julkaistu internetissä.
  b) TMB on tarjonnut joukkue työntekijöiden, hallituksen rakenne riippumattoman Turkin valtion, Turkin ihmiset ovat ministeriön tiloissa.
  2. Liuottimien-i -TMB kongressi pidetään suojeluksessa ainakin yhden riippumattoman Turkin valtion. Se on vain siksi hengellinen Turan unionin henkilöstöä (Khanate) olennaisesti kannalta sen sisällön, viime vuosisadalla vuonna 1990, kohtalo enemmistön nykypäivän itsenäinen Turkin valtion esiintyy myös erinomaista palvelua meidän intellektuelleja.
  3.TMB-i (Turan Morali unioni) on ehdotus Turan Morali perustamista valtion, hänen mukaansa tähän päivään, hän ei löydä ratkaisua, itsenäiset Turkin valtiot presidentit, kohti tämän ongelman ratkaisua on onko riski itse, he alkavat vastuut, ei hyväksy.
  4) erityisesti, korostan, Turkki - (Fino-ugrilainen, Kpçak, Oguz) maailman ihmiset poliittinen linja, tulevaisuudessa olla varma, vastuu Turan Morali valtion perustaminen, nyt itsenäinen Turkin valtion maassa presidentit. Samoin sinä henkilökohtaisesti, herra presidentti Fillandiya Sauli Niinistö Respubilka -azb.
  TMB. KAAN on ....... Turabhanoğl Rafik.
  E-P. I arto.turan@gmail.com.
  Mob.tel. (+994557870447)

  ESTONİYA-PREZİDENTİNE.

  Turan Moral Association (TMB) umbes loomise tähtsust ühtsust Türgi xalqıar International standartlr sobival viisil, mida nad kõik tõid päevakorda ja algatavad vajaduse korral.
  1-TMB-i märkida, et arvestades praegust olukorda türklasi, Türgi riigi sõltumatu üks president, et peaks asuma. Turan Moral Association (TMB) lahusti congress're alustada oma äri.
  a) Vaimne Association Turan, juhtimisstruktuur, töötajate nõukogu (khaaniriigi) ametlikult kinnitatud ja avaldatud Internetis.
  b) TMB on pakkunud meeskonna töötajate, valitsuse struktuuri sõltumatu Türgi riigi, Türgi inimesed on ministeeriumi ruumides.
  2. Lahustite-i -TMB kongress toimub patronaaži all vähemalt üks sõltumatu Türgi riik. On ainult sellepärast, vaimne Turan Liidu töötajad (khaaniriigi), oluliselt selle sisu, on eelmise sajandi 1990, saatus enamus tänapäeva Türgi sõltumatute riigi ilmneb ka erandlike teenust meie intellektuaale.
  3.TMB-i (Turan Morali Liit) on ettepaneku Turan Morali asutamise riik, tema sõnul, et sellel päeval, ta ei leia lahendust, Türgi sõltumatute riikide presidentide suunas lahendus selles küsimuses, kas risk ise, need hakkavad ära kohustused, ei nõustu.
  4) eriti, ma rõhutan, Türgi - (Fino-ugri, Kpçak, oguusi) inimesed maailma poliitilist joont, tulevikus kindel olla, vastutus Turan Morali riigi loomist, nüüd sõltumatu Türgi riik riigis presidendid. Samuti Teile isiklikult, härra president Eesti Respubilka Marina Kaljurant -azb.
  TMB. KAAN on ....... Turabhanoğl Rafik.
  E-P. Ma arto.turan@gmail.com.
  Mob.tel. (+994557870447)  70 yaşımla bağlı FACEBO səhifəmə gələn təbriklərdə olan fikir paylaşmalarından bəzi fraqmentlərI.

  70 yaşımla bağlı FACEBO səhifəmə gələn təbriklərdə olan fikir paylaşmalarından bəzi fraqmentlər.

  Nizami Tahmazov, 

  " MEN BU GUNE QEDER ALPARSLAN TURKESHDEN DAHA DERIN TURAN DUNYASININ DERDLERINI GOREN VE ZAMANIN TELEBLERI SINIRINDA ONLARI HELL ETMEYE CHALISHAN BIR TURK AYDINI ILE QARSHILASHMADIM. TURKESH MILLETI UCHUN OLUB, VAR VE OLACAQ. - Rafiq TURABXANOQLU ".


  Bu gun chekimeden ve urekle deye bilerem ki, TURKESHDEN sonra men bele bir fedakar insani,- Turk Dunyasinin Menevi Birliyi uqrunda butun shuurlu hayatini hesr eden ve bu yolda mehrumiyyetlere, ezab ve eziyyetlere, dissident hayati yashamaqa mehkum olunan bir ideoloji ve siyasi lideri taniyiram. Bu, Turk Dunyasi uchun chox onemli ve bu gun uchun evez olunmaz boyuk bir shexsiyyet sayilan RAFIQ TURABXANOQLUDUR. Bu gun 70 illik yubileyini tebrik etmekden boyuk sheref ve qurur duyduqum eziz dostuma - Rafiq TURABXANOQLUNA uzun omur, cansaqliqi ve Turk Dunyasinin menevi, iqtisadi ve siyasi birliyi uqrunda mohteshem uqurlar arzulayiram.
  TANRI TURKU QORUSUN.
  TURKUN TURKDEN BASHQA DOSTU YOXDUR

  -İmran Mamedov Səmimi salamlar, Nizami müəllim! İzninizle, Sizinle bölüşmek istəyirəm. Haqqında behs etdiyiniz Türk ulusu yer üzərində qərar tutub yaşayan Ulu millet( Q.Kazımov" Ulu millet, ulu dil") kimi var olmuşdur.Dünyanın sivilizasiya ocaqları- qədim Misir. qədim Mesopotomiya( qədim Şumer,Babilistan,Assur ( Dевид Рол " Qenezis цивилизации. Откуда мы произошли", S.Kramer" Tarix Şumerden başlanır",V. Miller"materiallar" vəs.)), qədim Azərbaycan(indiki İran tamamilə( İ.Dyakonov" История Мидии" )) , qədim Hindistan( qədim Hindistan mədəniyyəti, fəlsəfəsi i-net) - qısaca, Sərqdən qərbə bu qövmün(milletin) əzəli məskənləridir9( Л.Гумилев" Древние Турки" ,"Oljas Suleymenov"Az i Ya") Dünyada ilk dəfə Türklər Tanrı inancına (xüsusilə ,monoteist inanca), insani fəzilətlər daşımaqla tamam nəzəri elmi,mədəni, fəlsəfi, digər yaradıcı sistemlərə malik oldular.İlk dövlətlər qurdular , ədalət yaydılar. Əfsuslar ki tarixin sonrakı dönemlerinde iç və dış yağıların gizli ve aşkar düşmənçiliyi ilə üzüzə qaldılar ( " Kitabi Dədə Qorqud"," " Orxan Yenisey abidələri yazıtları )... Türklük bir sivil, mədəni, proqressiv ideologiyadır. Millətin və bəşəriyyətin bəkasına yönəlib. Bu yolda fedakarlıq göstərənlərə -M.Ə. Rəsulzadə və onun əqidə tərəfdarları, ..Alpaslan Türkeş,.. eləcə də bu gün mübarək doğum günü olan Rafiq müəllim Turabxanlı ( yeri gəlmişkən Rafiq müəllimi qəlbən təbrik edir, ən səmimi arzularımı ifadə edirəm) ,Sizlər milli mücadilədə fədakarlıqlar üçün ehtirama layiqsiniz.( Diqqətinizə görə tsk edirəm. Yorum yazmanızı rica edirəm.)


  -Rafiq Turabxanoglu İmran bəy öncə ad günümü təbrik üçün söylədiyiniz xoş sözlər üçün minnətdaram. Şəxsi fikrimə görə Turan dünyası tarixdə və bu gün nəiş görüblərsə hamısı gərəklidir. İnanın ki biz bir millət olaraq heç vaxt ümum milli strategiya mücadiləsi etməmişik. yalnız 1992-ci il bakıda Turan qurultayında bu istiqamətə addım atıldı. Bu gün bu yöndə özfaliyyət səviyyəsində nə lazımsa edilib. Bu gün ehtiyac odur ki, müstəqil türk dövlətlərinin Ölkə Prezidentləri mücadilə səngərinə buyurub Turan mənəvi Dövlətinin qurulmasına dəstək versinlər. SİZİ TURANİN GƏLƏCƏYİ QRUPUNA DƏVƏT ETDİM. SEÇİM SİZİNDİR.  -Nizami Tahmazov Hormetli Imran bey. Yazinizi chox maraqla oxudum ve duzunu deyim ki, fikirleriniz ve dushunceleriniz mene chox lezzet eledi. Chox duz duyurursunuz ki, TURKCHULUK sivil bir ideologiyadir. Amma chox teessuf ki, super gucler, Dunyani idare eden quvveler milli ideologiyalari sevmirler ve onlari boyuk qisqancliqla qarshilayirlar. Sanki Turk bu quvvelerin bashina bir beladir. Dunyann her yerinde turkleri sixir ve sixishdirirlar. Ona gore de hakimiyyete gelen ve hakimiyyetini qoruyub saxlamaqa chalishan, oz shexsi maraqlarini milli maraqlardan ustun tutan hakim daireler, soz sahibleri bu milli ideologiyani inkishaf etdirmekden ve hetta Turklerin Menevi Birliyini yaratmaq istiqametinde ish aparmaqdan ve ya ona sherait yaratmaqdan chekinirler. Buna gore de hormetli Rafiq TURABXANOQLU Size unvanladiqi yazisinda mesaj verdi ki, biz ozfealiyyet seviyyesinde ne lazimdirsa etmishik. " Bu gun ehtiyac odur ki, musteqil Turk dovletlerinn Prezidentleri mucadile sengerine buyurub Turan Menevi Dovletinin qurulmasina destek versinler." Belke o zaman ne ise real bir ish gormek olar. Rafiq beyin o fikrini boyuk mehebbetle destekleyirem ki, Sizi TURANIN GELECEYI QRUPUNA devet edir. Shexsen men buna chox shad olardim...  -İmran Mamedov Salam.Günaydın,xalqımızın öncül fikir, söz sahibləri- Nizami müəllim, Rafiq müəllim ! Mənim yorumuma pozitiv münasibət göstərdiyiniz üçün tsk edirəm. Sizlərlə təmasdan şərəf duyuram və Ulu Tanrıya şükürlər olsun ki sizin kimi deyerli düşüncə, əqidə...Daha Fazlasını Gör

  Nizami Tahmazov Salam. Hormetli Imran bey, Sizinle tanishliqimizdan chox memnun oldum. Ulu tanridan Size cansaqliqi ve ishlerinizde mohteshem uqurlar arzulayiram. Sizin kimi ziyalilarimizla fexr edir ve qururlaniram.

  İmran Mamedov Allah Sizleri( Türkü) qorusun.  -Rafael Pir, 

  TURAN MANEVİ Birliğinin Hakani, AZERBAYCAN HALK DEMOKRATİK PARTİSİNİN Ali Danışmanı Refik Turabhanoğlunun DOĞUM GÜNÜNÜ tebrik edip, Tanrı'dan sağlık ve TURAN MANEVİ DEVLETİMİZİ kurup behresini görmesini diliyorum.

  -Gullu Esedova UREKDEN TEBRIK EDIRIK

  -Mubariz Rashidov Bu xoş və gözəl günlərdə hər birinizə can sağlığı, xoşbəxtlik və ailə səadəti arzulayıram...


  -Necmettin Yalta Doğum gününüzü kutlar sağlıklı ve muhabbetli yaşayış dilerim.

  - Necmettin bey minnetdaram YÜCE TANRI MİLLETİMİZİ İSTEKLERİNE KAVUŞDURSUN. AMİN!!!!  Rafael Muhametdinov Refik bey, dogum gununuz kutlu olsun. Size basarilar ve sagliklar dilerim.

  Rafiq Turabxanoğlu Abdullayev Minetdaram Rafael bey. Ben Sizlerle gurur duyuyorum.

  Adil Irşadoğlu Turan Manevi Birliğinin Hakanı, Azerbaycan Halk Demokratik Partisinin Ali Danışmanı Refik Turabhanoğluna DOĞUM GÜNÜN kutlu olsun.

  Samir AsadLi, 

  Bu gün dəyərli fikir adamı, Azərbaycan Xalq Demokrat Partiyasnının sədri və Turan Mənəvi Birliyinin xaqanı Rafiq Turabxanoglunun doğum günüdür. Disident siyasətçinin 70 yaşı tamam olur. Təbrik edirəm. İşlərində, fəaliyyətində uğurlar diləyirəm.

  UYAN TÜRKİYE 
  Kararda adı geçen Hakimler Terörist Başı Fetö Davasından HSYK tarafından meslekten ihraç edilmiştir.
  Ankara 12. İdare Mahkemesi 2012 yılında Mahkeme kararı ile Microsoft’un kurucusu ve ünlü iş adamı Bill Gates ve dünyada gelişmiş şirketlerin Çember ve Elips Çizimlerinde kullandığı;
  A = Pi * a * a * (b / a) alan formülünü sanki ben bulmuşum gibi orta öğretimde okutulmasını ret etmiştir. Bu kamu yararına aykırıdır. Bu Kararda adı geçen Ankara 12. İdare Mahkemesindeki Hakimler Terörist Başı Fetö Davasından HSYK tarafından meslekten ihraç edilmiştir.
  Bana ait olan ve yazılım teknolojisinde Elipsi Yatay ve Dikey olarak çizen formüller ise;
  Yatay Elips 1 in Alanı A = Pi * a * a * (h1 / h3)
  Dikey Elips 1 Alanı; Ade1 = Pi * b * b / (b / a1)
  Dikey Elips 1 Alanı; Ade1 = Pi * b * b / (hc3 / hc1) idi.
  Bu hatalı ve yanlış karar bu gün ve gelecekte orta öğretim Matematik eğitimi alanında ülkemiz öğrencilerinin diğer ülke öğrencilerinden geri kalmasına ve ülkeler arasında son sıralarda çakılı kalmasına neden olacaktır. Ve olmaktadır. 
  “Müslüman Milletler ve Müslüman Türk Milletimiz mensupları adına orta öğretimde kayıtlı bir tane matematik formülü bulunmadığını tespit eden” Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının sekiz (8) ayrı üniversitenin Orta öğretim 12. Sınıf seviyesine uygun olduğunu onayladığı milli ilmi keşif ve eserlerimin Orta öğretimde okutulmasını engellemesi; 
  Türk milletinin pozitif ilim üretemediği, ortaöğretimde mensupları adına kayıtlı bir tane matematik formülü bulunmadığı şeklinde propaganda yapan, milletimizin manevi direncini kırmaya çalışan gayri milli dış odaklı güçlerin bu tezlerinin tarihte devam etmesine imkân sağlayacaktır. 
  Orta öğretim eğitim sisteminin bilimsel ve teknolojik yeniliklere açık olmasının önünü kapatmış olacaktır. Bu hususlar kamu yararına aykırıdır.
  KERİM SARİLAR. 

  Matematiksel düşünme sahiblərimizə sayfa grup ve site larımızda propaganda edilmeleri için çaba gösterelim sayın dostlar. (Matematik, Fizik ve Yüksek teknolojide buluşları İle Tanınan Samsunlu Bilim Adamı Kerim Sarılar)

  ======================== İLİM SAHESİ                   ================================================================

  =======================================================================================================================

  30-31 oktyabır 1992-ci ildə Turan Mənəvi Birliyinim Bakı qrultayının filarmoniya binasında açılış törəni. Kurultaya Turan dünyasının demək olar ki, əksər boylarından nümayəndələr qatılmışdır. Bu qurultayda qərara alındı ki, türk dünyası özünün Turan Mənəvi Dövlətini qurmalıdır.

  qurultaydan bəzi foto fraqmentlər

  KURULTAYDAKI ÇIHIŞLARDAN BEZİ FRAKMENTLER. (Özbekstan, Saha, Çeçenstan, Azerbaycan,Dağıstan, Kazakstan, Balkar nümayendeleri.)

  (türkce, azer, macar)
  Türkiye bugün.
  Önce onu söyleyim, Türkiye bir devlet olarak, onurlu bir tarihe sahip olduğu gibi bugün Turan-Türk dünyasında neredeyse önde gelen uluslararası sorunların çözümünde, lider olmak misiyasını yerine getirmeye kadirdir. Nitekim, bugün Mısır bir devlet olarak Arap halkının, Ukrayna bir devlet olarak Slav halkının genel isteklerini hayata geçirilmesinin tarihi sorumluluğunu taşıyor. Yani Türkiye de yaşanan olaylar, basit olaylar değildir ve bunun mahiyetini, her Türk evladı dünyada olduğu gibi anlamaya kendini borçlu saymalıdır. Hepimiz bilmeliyiz ki, Türkiye'nin de-yuro ve de-facto devlet olmak hakkı var ve o bu hakka sahip olmalıdır ki, dünyada bugün mevcut bağımsız türk devletleri de, dünya sivilizatsiyasına güvenle kavuşabilmek şansı elde etsinler. Bir de, genel olarak anlamalıyız ki, dünya insanlarını yaşam açısından bugüne kadar düzenleyen iki kültür biçimi mevcuttur. Bu yağmalama ve Üretim kültürleri. Yağmalama kültürü yaranışımızla kapalı ve tüm Eposlarımız bu yönde gerek olan her şeyi bedi terennüm ediyor. Üretim kültürü yaranisdan biraz sora devreye girdi ve bugün dünya insanlığına lider olmak idiasındadır. Bu batı dediğimiz dünyada kendi onayını buluyor. Bana göre bunun bugün alternatifi yoktur. İnsanlık üretim kültürünün etkisi altında formalaşmalıdır. Yani geriye yol yoktur. Keşke bunu orta doğu da zamanında anlayıp anlamsız kayıplara, dur diye olabilseydi. Bana göre bu günkü noktada genel bir kadar da siyasi baxlmdan milletimiz önünde sorumluluğumuzu artırmalıyız.
  Saygılarımla: Refik Turabhanoğlu. (06.01.2016)
  -a- Türkiyə bu gün.
  Öncə onu qeyd edim ki, Türkiyə bir dövlət olaraq, şərəfli bir tarixə sahib olduğu kimi bu gün Turan-Türk dünyasında demək olar ki aparıcı beynəlxalq məsələlərin həllində, aparıcı olmaq misiyasını yerinə yetirməyə qadirdir. Necə ki, bu gün Misir bir dövlət olaraq Ərəb xalqının, Ukrayna bir dövlət olaraq Slavyan xalqının ümumi istəklərini həyata keçirilməsinin tarixi məsuliyyətini daşıyır. Yani Türkiyə də baş verən olaylar, sadə hadisələr deyil və bunun mahiyyətini, hər bir türk övladı dünyada olduğu kimi anlamağa özünü borclu saymalıdır. Hamımız bilməliyik ki, Türkiyənin de-yuro və de-fakto dövlət olmaq haqqı var və o bu haqqa sahib olmalıdır ki, dünyada bu gün mövcud müstəqil türk dövlətləri də, dünya sivilizatsiyasına inamla qovuşa bilmək şansı əldə etsinlər. Bir də, hamılıqla anlamalıyıq ki, dünya insanlarını yaşam baxımından bu günə qədər tənzimləyən iki mədəniyyət forması mövcütdur. Bu Yağmalama və İstehsal mədəniyyətləridir. Yağmalama mədəniyyəti yaranışımızla bağlıdır və bütün Eposlarımız bu yönde gərək olan hər şeyi bədi tərənnüm edir. İstehsal mədəniyyəti yaranışdan bir qədər sora dövrəyə daxil olub və bu gün dünya insanlığında aparıcı olmaq idiasındadır. Bu qərb dediyimiz dünyada öz təsdiqini tapır. Mənə görə bunun bu gün alternativi yoxdur. İnsanlıq istehsal mədəniyyətinin təsiri altında formalaşmalıdır. Yani geriyə yol yoxdur. Kaş ki bunu orta şərq də vaxtında anlayıb mənasız itkilərə, dur deyə biləydi. Mənə görə bu günkü məqamda hamılıqla bir qədər də siyasi baxlmdan millətimiz qarşısında məsuliyyətimizi artırmalıyıq.
  Hörmətlə: Rafiq Turabxanoğlu. (06.01.2016)
  m- Törökország ma.
  Mondom neki korábban, Törökország állam büszke történelme, mint a turáni-török ​​nemzetközi problémák megoldása ma szinte a világ előtt, megvan az ereje, hogy teljesítse vezetők misiya. Valóban, ma Egyiptom népe, mint egy arab állam, az általános akarat szlávok Ukrajna mint állam viseli a felelősséget a végrehajtás időpontját. Tehát az események Törökország, nem egyszerűen a természet az incidens, és hogy minden török ​​gyermeket kell számolnia magát eladósodott, hogy megértsük a világot olyannak, amilyen. mindannyian tudjuk, Törökország jól yuro és joga van azokat az de facto és hogy biztosítani kell számukra, hogy azt, a mai világban is elérhető, független török ​​államok elérni biztonságosan a világ sivilizatsiya úgy volt esélye. Továbbá, meg kell értenünk, hogy általában szabályozza az életét két ember a világon eddig szempontjából a kulturális formák is rendelkezésre áll. Ez fosztogatás és termelési kultúrák. Beltéri és fosztogatások minden e-mailt a mi kultúránk yaranışı van kántálás már minden szükséges ebben az irányban. Termelési kultúra yaranisd hogy megbotlott egy kicsit, és kérte, hogy a vezető a mai világban idia emberiséget. A nyugati világban is megtalálja a jóváhagyást. Számomra nincs más ma. befolyása alatt az emberi kultúra formalaş termelés. Tehát nincs visszaút. Kívánom, hogy megértsék az értelmetlen elvesztése a Közel-Keleten az időben, így meg lehet állítani. Véleményem szerint meg kell növelni a felelősségét a nemzet politikai baxlm általános az addig manapság.
  Üdvözlettel: Turabxanoğl Rafik. (2016/06/01)

                                     

                                             ---- Azerbaycan---  Ş İ K A Y Y Ə T.

  Türk dünyasının birliyi üçün Qaspiralı XX əsirdə təklif etdi ki, bir millət olaraq fikirdə, sözdə, işdə bir olmalıyıq.

  Bu vəsiyyəti əsas sayaraq mən də, söylədim ki, bu gün XXI əsirdə biz bir Türk milləti olaraq Fikirdə və Sözdə birik. İşdə bir olmağımız üçün bu gün, bir millət olaraq şəraitimiz yoxdur. Bir millət olaraq, İşdə bir olmaq şəraitimiz yaransın  deyə, mütləq müstəqil Türk Dövlətlərinin birinin sərhədləri daxilində, Ölkə Başçılarının razılığı əsasında, kiçik bir ərazidə,  Turan Mənəvi Dövləti qurmalıyıq. Bunu da ölkə Başçılarımız etmir, edə bilmir, etmək istəmir məsələsinə aydınlıq gətirmək məqsədi baxımından Ölkə başçılarımız dan Turan dünyasının ziyalılarına şıkayət edirəm.  Ziyalılarımızdan tələb edirəm ki, mənim bu şikayətimi hərə öz imkanı səviyyəsində, vətəndaşı olduğu ölkədə, ünvana çatdırsın və mənim bu şikayətimin təmin edilməsini onlardan tələb etsin. ( buraya fikir müəlifinin, şikayət edilənlərin və şikayət edənin fotosunu əlavə edirəm.)

  Hörmətlə: R. Turabxanoğlu.

  04.04.2017

      ----Türküyye---- Ş İ K A Y Y E. T.

  Türk dünyasının birliği için Gaspıralı XX esirde önerdi ki, bir millet olarak görüşte, sözde, işte bir olmalıyız.

  Bu vasiyeti esas sayarak ben de, söyledim ki, bu gün XXI esirde biz Türk milleti olarak Görüşte ve Sözde biriz. İşte bir olmamız için bu gün, bir millet olarak şeraitimiz yoktur. Bir millet olarak, İşte bir olmak şeraitimiz oluşsun diye, mutlaka bağımsız Türk Devletlerinin birinin sınırları içinde, Ülke Başkanlarının mutabakatı temelinde, küçük bir alanda, Turan Moral Devleti kurmalıyız. Bunu da ülke başçılarımız yapmıyor, yapamıyor, yapmak istemiyor meselesine açıklık getirmek amacı açısından Ülke başçılarımız dan Turan dünyasının aydınlarına şikayet ediyorum. Ziyalılarımızdan talep ediyorum ki, benim bu şikayetimi here öz imkanı seviyesinde, vatandaşı olduğu ülkede, adrese ulaştırsın ve benim bu Şikayetimin sağlanmasını onlardan talep etsin. (Buraya fikir müəlifinin, şikayet edilenlerin ve şikayet edenin fotosunu ekliyorum.)

  Saygılarımızla: R. Turabxanoğlu.

  04.04.2017

  -------Özbek---- Xoli K Y Y E. T.

  Turkiya dunyoning birligini uchun Gaspıralı xalq sifatida XXI asir, huzurida, go'yoki, biz bir ish bor, deb taklif qildi.

  Men, aslida, bu vasiyat e'tiborsizlik, men bu kun ichida mahbuslar biz XXI fikrini taxminan, turk xalqi bor va biz bir bor ta'kidladi. Bu yerda biz bir kun bor, biz bir millat sifatida holatlarni yo'q. xalq sifatida, biz holatlar kichik sohada, biz Turan Morali Davlat tashkil qilgan, mamlakat prezidenti konsensus asosida, bir yerda u topgan, bir kuchli mustaqil turk davlati doirasida olish. Biz, shuningdek, mamlakatimizda Bashchi emas, mumkin emas, Turon bizning Bashchi dunyo allomalarining shikoyat edi qilish istamaydi mamlakat masalasini aniqlash maqsadida. bor joyda men mamlakatlarda, bu qulaylik darajasiga mening har mohiyati fuqarolarni bizning Ziyal, mening shikoyat talab, va siz mening shikoyat berilishi ulardan talab manzilga olish. (Bu erda g'oyalar Müəlif, va men shikoyat shikoyat qilganlarning rasmlarni qo'shishingiz olaman.)

  chin qalbdan R. Turabhanoğl.

  04/04/2017

  -----Macar----- TIONS K I I E. T.

  egységét a török ​​világ Gaspıralı azt javasolta, hogy a XXI fogságban, látvány, mint egy nemzet, állítólag van egy munkát.

  Azt lényegében figyelmen kívül hagyják ezt tanúskodik, azt mondta, hogy a foglyok manapság mi a XXI vélemény Állítólag a török ​​nemzet, és mi vagyunk az egyik. Itt van egy ilyen nap, nem a körülmények, mint a nemzet. Mint nemzet, a körülményeink, hogy egy ide komponált, keretein belül egy erős, független török ​​állam, a konszenzus alapján az ország elnöke, egy kis területen, hoztunk létre Turan Morali államban. Azt is Başçı hazánk nem, nem, abból a célból, hogy tisztázzák a kérdést, az ország nem akarja, hogy a mi Başçı Turan panaszkodnak, hogy az értelmiség a világ. Kérem a Ziyal, a panaszt az én minden lényege létesítmény szinten, a polgárok azokban az országokban, ahol van, és kapsz a megadott címre kérte tőlük, hogy a panaszt nyújtott. (Müəlif ötletek itt, és adom hozzá a képeket, akik panaszkodnak panaszkodnak.)

  Üdvözlettel R. Turabhanoğlı.

  2017/04/04

  ------Kazak---- Şİ K Y Y E. T.
  Türik äleminiñ birligi üşin Gaspıralı XXI tutqında ult retinde köz aldında, mıs, biz jumısqa bar ekenin. Usındı
  Men şın mäninde bul ösïet elemey, Men tutqındar osı künderi biz XXI pikir mıs, türik ult bolıp tabıladı jäne biz bir ekenin ayttı. Munda biz osı bir kün bar, biz ult retinde män-jaylar joq. ult retinde, bir jerde ol turadı alw üşin bizdiñ män-jaylar, bir küşti täwelsiz türik memleket şeginde, el Prezïdentin konsensws negizinde, şağın awdanında, biz Turan Morali memleketimizdi ornattıq. eldiñ mäselesin naqtılaw maqsatı Turan bizdiñ Başçı älemniñ zïyalı şağım edi jasawğa kelmeydi, biz sonday-aq, bizdiñ elimiz emes, mümkin emes Başçı. Men osı obekt deñgeydegi meniñ ärbir mäni bar, jäne siz meniñ şağım berilwi dep olardan surağan meken-alw elderdegi azamattardıñ bizdiñ Ziyal, meniñ şağım surawğa. (Munda ïdeyalar Müəlif, men şağım şağım kim fotoswretterdi qosasız.)
  Qurmetpen R. Turabhanoğl.
  04/04/2017

  ----Kirgiz---- Lardan K Y Y E. T.
  Türk düynösünün birimdigi üçün Krımga el katarı XXI tutkundap ketti, köz, çıgışı, biz jumuş bar dep sunuş kıldı.
  Men negizinen bul kereezdi eske albay, Men bul kündörü Türmödö biz XXI Opinion imiş bar dep, türk elinin, biz biri bolup sanalat. Bul jerde biz bul kündörünün birin bolso da, biz da el katarı jagday jok. el katarı, kandaydır bir jerde, al kuramında boluu üçün, bir küçtüü, köz karandı emes, türk mamleket çeginde, ölkönün prezidenti konsensustun negizinde, çakan aymakta, biz Turan Morali mamleket tüzülgön. Biz oşondoy ele ölkönün maseleni taktoo maksatında Bizdin ölkö, mümkün emes kılat Başçının Turan bizdin Başçının düynönün intellektualdar arız üçün kaalabayt. Men bul obekt degeelinin menin ar bir nerseni bizdin Ziyal, Kaygımdı talap, jok bolgon ölkölördö jarandardı, siler da menin sözüm berilet dep, alardan surap darek boyunça aluuga. (Bul jerde ideyalardı Müəlif, men naarazı naarazı adamdar süröttörün koşo alasız.)
  Urmattoo menen R. Turabhanoğl.
  04/04/2017

  --------FİNCE------ TIONS K Y Y E. T.

  yhtenäisyyttä Turkin maailman Gaspıralı ehdotti, että XXI vankeudessa, näky kansakuntana, muka, meillä on työpaikka.

  Olen lähinnä unohdetaan tämä testamentti, sanoin, että vankeja näinä päivinä olemme XXI lausunnossa Oletettavasti Turkin kansa ja olemme yksi. Täällä meillä on yksi näistä päivistä, meillä ei ole olosuhteita kansakuntana. Kansakuntana, meidän olosuhteissa saada Täällä hän sävelsi rajoissa yhden vahva itsenäinen Turkin valtion pohjalta yksimielisyys maan presidentin, pienellä alueella, olemme laatineet Turan Morali State. Olemme myös Başçı Maamme ei ole, ei voi, sillä selventääkseen kysymys maa ei halua tehdä meidän Başçı alkaen Turan voisi valittaa intellektuellit maailman. Pyydän meidän Ziyal, valitukseni minun jokainen ydin tätä mahdollisuutta lisäksi kansalaisten maissa, joissa on, ja saat osoitteen pyytänyt niiltä, ​​jotka valitukseni annetaan. (Müəlif ideoita täällä, ja minä lisätä kuvia jotka valittavat valittavat.)

  Vilpittömästi R. Turabhanoğl of.

  4.4.2017

  -----Eston------ TSIOONID K Y Y E. T.

  ühtsuse Türgi maailma Gaspıralı oletatud, et XXI vangistuses, silmist rahvana väidetavalt on meil töö.

  Ma põhimõtteliselt eirates testament, ma ütlesin, et vangide nendel päevadel oleme XXI arvamus Väidetavalt Türgi rahvas ja me oleme üks. Siin on meil üks neist päevadest, meil ei ole asjaolude rahvana. Nagu rahvas, meie tingimustes saada Siin komponeeris ta piires ühe tugeva sõltumatu Türgi riigi, tuginedes konsensus riigi president, väike pindala, oleme loonud Turan Morali riik. Samuti Başçı Meie riigis ei ole, ei saa eesmärgil selgitada küsimust riik ei taha, et meie Başçı Turan kaebab intellektuaalid maailma. Ma palun meie Ziyal, minu kaebust minu iga sisuliselt seda võimalust tasandil kodanike riikides, kus on olemas, ja sa saad aadressi taotletud neile, et minu kaebust esitada. (Müəlif ideid siin, ja ma lisada pilte, kes kurdavad kurta.)

  Lugupidamisega R. Turabhanoğl kohta.

  2017/04/04

  ------MONĞOLCA---- ChIMEGLELIIG K Y Y D. T.
  Turkiin delkhiin ev negdliin tölöö Gaspıralı XXI olzlon, nüdend ündesten bolgon ond magadgüi bid ajiltai baina gej sanal bolgoson baina.
  Bi ündsendee ene gereeg ül toomsorloj, bi edgeer ödrüüded khorigdluud bid XXI sanal magadgüi, Turk ündesten baidag, bid neg yum gej khelsen. End bid edgeer ödrüüded neg baina, bid ündesten shig nökhtsöl baidal baikhgüi baina. ündesten, bidnii nökhtsöl baidal ni end ter bürdsen, neg ni khüchtei biye daasan Turk ulsyn khüreend tus ulsyn yerönkhiilögch zövshiltsliin ündsen deer, jijig talbaid, bid Turan Morali Töriin baiguulsan avakh. Mön manai uls Başçı bish yum, chadakhgüi bish, uls orny asuudlyg todruulakh Turan manai Başçı delkhiin sekheetnüüdiin gomdol yum khiikhiig khüsekhgüi baigaa zorilgoor. Manai Ziyal, minii gomdlyg ene baiguulamj tüvshind mini bür mön chanar baidag bol uls orny irgeded khüselt, mön ta nar Minii gomdol gargaj bolokhyg tednees khüssen khayagaar avakh bolno. (End sanaa Müəlif, bi gomdol gomdol khümüüsiin zurgiig nemj bolno.)
  ni chin setgeleesee R. Turabhanoğl.
  04/04/2017

        

  İng- Mail relations with readers.

  Az- Oxucularla əlaqə poçtu.                            ( arto.turan@gmail.com )

  Tü- Okurlarla ilişki posta.

  Mac- mail kapcsolatot az olvasókkal.

  Azər- Türkiye- Macar (dövlet dillerinde. ) 24.06.2017.

  Fikirim belədi.

  Türk (Fino-Uqor, Kıpçak, Oğuz) xalqlarının birliyinə nail olmalıyıq. Əlbətdə bu böyük bir məsələdir. Təkcə onu bilməyimiz vacibdir ki, son 500 ildir atalarımız bu yolda çoxlu əmək sərf etsələr də nəticə əldə edə bilməyiblər. əsas səbəb, bu birliyi istəməyənlərin bizdən qat-qat güclü olmalarıdır. Bütün bunları göz önunə gətirib, anlamaq lazımdır ki, türk Xalqlarının birliyinə nail olmaq. nə qədər məsuliyyətli bir mücadilədir. Bu məqsədlə ötən əsrin 92-ci ilində Turanın bakı qurultayında, bir proje olaraq təklif edildi ki, beynəlxalq toxunulmazlıq statusu olan, Turan Mənəvi Dövləti qurulmalıdır. Bu istəyin beynəlxalq hüquq çərçivəsində, lazım olan bütün əsasları hazırlandı. Bütün bunlar haqqında, ötən bu zaman ərəfəsində, hər zaman mücadilə, tərəfimizdən beynəlxalq standartlara uyğun olaraq davam edib, edir.

   - Dünyada belə bir qayda möcutdur ki, dövləti olan millət və xalqların beynəlxalq əhəmiyyət kəsb edən problemləri, həmin dövlətin Prezdenti və parlamenti tərəfindən qaldırıldıqda buna sivil dünyada daha ciddi yanaşılsın. Odur ki, müstəqil türk Respubilkalarımızın Prezidentləri bu mücadilədə ön səngərdə yerini almalıdır. Bunu həyata keçirmək üçün, xalqımız tərəfindən seçilən, bu gün müxtəlif səbəblərdən təqaüdə olan keçmiş vəzifə sahiblərimizin səfərbərliyi gündəmə gəldi və bu məsələ Turan Mənəvi Birliyinin, işçi heyyəti olan Kağanlıqda bir araya gətirildi. Kağanlığın normal fəaliyyəti üçün, Müstəqil Türk Respubilkalarını birində həmin dövlətin qarant olması şərti ilə bir Baş Ştab qurulmalı və fəaliyyət göstərməlidir. Bu idarənin fəaliyyət göstərməsini hansı müstəqil Türk  Respubilkasının Prezidenti öz üzərinə götürə bilər sualı öz həllini gözləyir.

   - Türk xalqlarının Birliyinin yolu belədir. Bu məsələ heç vaxt simpozium,toplantı, qurultay və bu kimi adlar altında keçirilən festifal tədbirləri ilə alınmaz. Bunu hər bir türkçü bilməlidir.

   Hörmətlə: R. Turabxanoğlu.

  ==================== Türkiyə türkcəsində =============

  Fikrim beledi.

  Türk (Fino-Ugor, Kıpçak, Oğuz) halklarının birliğine sağlamalıyız. Elbette bu büyük bir meseledir. Sadece şunu bilmemiz gerekir ki, son 500 yıldır atalarımız bu yolda çok emek sarf etseler de sonuca ulaşamamışlardır. ana nedeni, bu birliği istemeyenlerin bizden kat kat güçlü olmalarıdır. Tüm bunları göz önüne getirip, anlamak gerekir ki, Türk Halklarının birliğine ulaşmak. ne kadar duyarlı bir Mücadele. Bu amaçla geçen yüzyılın 92-ci ilinde Turan'ın bakı kurultayında, bir proje olarak teklif edildi ki, uluslararası dokunulmazlık statüsü olan, Turan Moral Devleti kurulmalıdır. Bu isteğin uluslararası hukuk çerçevesinde, gereken tüm esasları hazırlandı. Tüm bunlar hakkında, geçen bu zaman sırasında, her zaman mücadele, tarafımızdan uluslararası standartlara uygun olarak devam edip, ediyor.

   - Dünyada böyle bir kural möcutdur ki, devleti olan millet ve halkların uluslararası önem taşıyan sorunları, bu Devletin Cumhurbaşkanı ve parlamentosu tarafından kaldırıldığında buna sivil dünyada daha ciddi yanaşılsın. Dolayısıyla, bağımsız türk Respubilkalarımızın Cumhurbaşkanları bu mücadelede ön siperde yerini almalıdır. Bunu gerçekleştirmek için, halkımız tarafından seçilen, bugün çeşitli nedenlerle emekli olan eski görev sahiblərimizin seferberliği gündeme geldi ve bu konu Turan Manevi Birliği, işçi ekibi olan Kağanlıqda bir araya getirildi. Kağanlığın normal işleyişi için, Bağımsız Türk Respubilkalarını birinde geçen devlet garantör olması kaydıyla bir Genel stab kurulmalı ve faaliyet göstermelidir. Bu idarenin faaliyet göstermesini hangi bağımsız Türk Respubilkasının Cumhurbaşkanı kendi üzerine alabilir sorusu çözüm bekliyor.

   - Türk halklarının Birliği'nin yolu böyledir. Bu mesele asla sempozyum, toplantı, kongre ve benzeri adlar altında yapılan festifal işlemleriyle alınmaz. Bunu her türkçü bilmelidir.

   Saygılarımızla: R. Turabhanoğlu.

  =========Macarca =============

  Beledi ötlet.

  Törökország (Fino-ugor, kipcsak, Oguz) biztosítaniuk kell az egységet az emberek. Természetesen ez egy nagy dolog. Csak annyit, hogy tudnunk kell, hogy őseink nem tudta elérni a következtetést az elmúlt 500 évben, annak ellenére, hogy kifejtett sok erőfeszítést ezen az úton. Ennek fő oka az, hogy nem vagyunk az idők erős unió nem akarja ezt. Hozd őket venni, meg kell érteni, hogy elérjék az egységét a török ​​emberek. Mennyire érzékeny a harcot. Erre a célra a 92-ik a múlt század Turan nézett a tartományi kongresszusán, melyet kínálnak, mint a projekt, a nemzetközi immunitás állapotát, Turan Morali State kell megállapítani. Ez a kérés a nemzetközi jog keretein minden alapelvnek kell készíteni. Minden róluk, azt mondta, ez idő alatt, mi mindig harcolni, továbbra is az általunk a nemzetközi szabványoknak megfelelően, igen.

  -, hogy egy ilyen szabály möcutd a világon, amely a nemzetállamok és a nemzetközi kérdésekről nyilvános jelentőségét emelte az elnök és a parlament, hogy az állami yanaşıl ez kap komolyabb a civil világban. Ezért a független török ​​Respubilka Elnökök kell foglalnia helyét az első árkok ebben a küzdelemben. Ehhez, a választott népünk ma nyugdíjba vonult különböző okok miatt jött a mozgósítás ezeket a kérdéseket és aggályokat a régi feladatok sahibləri Turan Spirituális Egyesület hozta össze egy csapat dolgozók, akik Kağanlıq. A normális működését a Khanate, úgy rendelkezett, hogy a kezes államok egyik független török ​​Általános Respubilka szúrt kell létrehozni és működtetni. Ez eltarthat az adminisztráció függetlenül működnek a török ​​elnök saját Respubilka kérdésekre várnak felbontás.

  - Union török ​​emberek ilyen módon. Ez a kérdés nem szimpóziumok, konferenciák, kongresszusok és nem veszik a festifal keretében megvalósuló hasonló neveket. Mindig meg kell tudni Török.

  Üdvözlettel R. Turabhanoğlu.

  RUSCA VERİLƏN ANOSDAN.

   Заявление Туранского Хаганата и Обращение 
  Руководителям Независимых Тюркских 
  Государств.
  Взяв за основу исторические документы Туранского Съезда от 30-31октября 1992 года,в городе Баку,при участии политических сил Тюркского Мира
  (Финно-Угорцы,Кыпчаки и Огузы)-единогласно утвердили Документы о признании необходимости создания Духовного Центра Туран(Тюркского "Ватикана")с международным статусом.
  Принятые документы были переданы на утверждение и признание в ООН.
  Все эти годы уполномоченный Съездом Хаганат ведет работу в этом направлении.
  К очень "великому сожалению"многие мировые силы обеспокоены этим стремлением Тюрков Мира на пути Справедливого объединения,для последующего вывода Всего Человечества из этого Хаоса,которому
  привели эти "мировые центры"своими безответственными и преступными деяниями.
  Довольно,Человечество у крайней черты!!!!!
  Вся ответственность в данный исторический момент ложиться на Руководителей Независимых Тюркских Государств!
  К этой святой Цели только Вперед!